Nyheter

Vårbudgeten: En miljard till mer personal i äldreomsorgen

Regeringen satsar från första juli en miljard kronor på att öka antalet undersköterskor i äldreomsorgen. Pengarna ligger i vårbudgeten.

Publicerad 2015-04-01

Den så kallade kompletteringsbudgeten blir offentlig i sin helhet den 15 april. Men under veckorna och dagarna fram till dess spelas de olika delarna ut.

På tisdagen kom beskeden om den satsning på mer personal i äldreomsorgen som alliansen och Sverigedemokraterna röstade ned i december.

Då ville den rödgröna regeringen öronmärka två miljarder till mer bemanning i äldreomsorgen. Nu stannar alltså satsningen på en miljard, vilket väntas räcka till 2 500 undersköterskor i år.

– Vad som hände var att en miljard försvann vad gäller bemanningssatsningen. För våren gäller ju alliansens budget, vilket innebär att höstens satsning blir på en miljard, säger Guy Lööv, politisk sakkunnig på Socialdepartementet.

– Vi var tvungna att för det första halvåret följa alliansens budget. Ska vi behålla balanskraven i budgeten kan vi inte satsa två miljarder. Därför blir det bara en miljard för hösten.

För 2016 blir det två miljarder, vilket är vad äldreminister Åsa Regnér (S) också tidigare har sagt. Två miljarder beräknas räcka till cirka 5 000 undersköterskor.

Även 2017 och 2018 satsar regeringen två miljarder per år till mer personal i äldreomsorgen. Sammanlagt under mandatperioden blir det alltså sju miljarder till kommunerna för att de ska kunna förstärka med fler händer i äldreomsorgen.

Syftet med satsningen är att äldre ska ha tillgång till en likvärdig och jämlik äldreomsorg med hög kvalitet oavsett bostadsort, skriver Socialdepartementet i ett pressmeddelande.

– Satsningen inom äldreomsorgen är också en av regeringens viktiga jämställdhetssatsningar. Den kommer att bidra till bättre arbetsmiljö för de kvinnor som jobbar inom omsorgen och förbättrad omsorg om brukarna, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér i en kommentar.

Fackförbundet Kommunal välkomnar beskedet.

– Enligt våra beräkningar kan satsningen ge upp till 5 600 nya anställningar på heltid i Sveriges kommuner, säger Per Holmström, förste vice ordförande i Kommunal.

– Mer satsade pengar för att öka bemanningen är en förutsättning för en värdig välfärd. Med ökad bemanning stärks äldreomsorgens förmåga att agera långsiktigt och möta framtidens rekryteringsbehov.

Allianspartierna är kritiska.

Centerpartiets ekonomiskpolitiske talesperson Emil Källström ifrågasätter regeringens sätt att finansiera satsningarna.

– Man höjer skatten på ungas arbete och man försämrar ROT-avdraget. Det är kortsiktig politik som innebär färre jobb, och mindre växande företag, vilket innebär att man får mindre resurser till välfärden på lång sikt, säger Emil Källström till Ekot.

Pengarna till fler undersköterskor kommer att betalas ut till kommunerna. Men det är oklart om de privata företagen kommer att få del av satsningen.

– Vi har sagt att det ska gå ut till kommunerna men inte kommit fram till exakt hur fördelningen i kommunerna ska gå till. Men det handlar om en öronmärkning till fler anställda, säger Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson.

– Sen om det kommer offentliga eller privata eller båda till del ska vi återkomma till.

Ytterligare besked ur vårbudgeten som gavs på tisdagen gäller fast stöd på 100 miljoner per år till kvinnojourerna och ökade resurser till förlossningsvården – 200 miljoner kronor i år och 400 miljoner 2016.

Reformerna är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Decemberöverenskommelsen innebär att regeringen måste ha Vänsterpartiets stöd för sin budget för att därmed bli största block i riksdagen.

Erik Ullenhag är ekonomiskpolitisk talesperson för Folkpartiet:

– Det som bekymrar mig nu är att vi har ett Vänsterparti som verkar ha rätt stort inflytande över budgeten och ett väldigt stort genomslag för vänsterpolitik, säger han i en kommentar till Ekot.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas