Pensionärsskatten kvar hela 2015
Nyheter
Foto: Colourbox

Pensionärsskatten kvar hela 2015

Det blir ingen sänkt skatt för pensionärer med de lägsta inkomsterna. Inte heller införs löneskatt på äldre arbetsskatt. Kommunerna tappar en miljardsatsning till ökad bemanning i äldreomsorgen. Det är några effekter av det nya läget i riksdagen.

Publicerad 2014-12-04

Sedan Sverigedemokraterna på onsdagen röstat på alliansens budget faller en rad tänkta reformer i regeringens politik.

För de 250 000 pensionärerna med de allra lägsta inkomsterna blir effekten en utebliven skattesänkning. Regeringen hade avsatt två miljarder till att ta bort skatteklyftan mellan lön och pension på pensionsinkomster upp till 120 000 kronor om året.

Gruppen pensionärer med pensioner upp till 240 000 kronor om året skulle också ha fått skattelättnader. Exempelvis skulle skattesänkningen vid 12 500 kronor i månaden ha blivit cirka 150 kronor i månaden och vid 16 600 kronor cirka 43 kronor i månaden.

Även om regeringen sitter kvar efter det extraval som äger rum den 22 mars kan bandet inte backas när det gäller skatterna.

Regeringen kan nämligen inte lägga fram några ändringsförslag till riksdagen som rör inkomstskatten för innevarande år, konstaterar Statskontorets generaldirektör Ingvar Mattsson.

– Det finns ett så kallat retroaktivitetsförbud. Man får inte lov att höja skatter i efterhand, och eftersom vi har inkomstskatterna årsvis, så är det för sent, säger Ingvar Mattsson till Ekot.

Oavsett vem som vinner valet kommer heller inte någon löneskatt på äldre arbetskraft att återinföras. Alliansen har inget sådant förslag i sin vinnande budget för 2015.

Det finns också grupper bland pensionärerna som får mer pengar kvar i plånboken med alliansens budgetförslag. Enligt en färsk utredning från Skattebetalarna skulle regeringens budget ha inneburit följande – effekter som nu alltså uteblir:

• Den förändrade uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt leder till höjd skatt för omkring 125 000 pensionärer. För cirka 115 000 av dem handlar det om en höjning med omkring 1 600 kronor per år.
• För dem som valt att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen drabbas cirka 45 000 personer av högre skatt till följd av avtrappat jobbskatteavdrag för månadsinkomster över 50 000 kronor.
• Dessutom får cirka 75 000 företagare som är äldre än 65 år högre skatt som följd av att den särskilda löneskatten återinförs med 5,6 procent.

Regeringens förändring av bostadstillägget för pensionärer, BTP, fryser också inne.

Bostadstillägget skulle ha höjts från 1 juli 2015 till 95 procent av bostadskostnaden upp till en bostadskostnad på 5 000 kronor per månad.

Några av de största skillnaderna mellan alliansens vinnande budget och regeringens förlorande finns på vårdens och omsorgens område.

Regeringens 64,4 miljarder blir istället alliansens 61,9 miljarder. En följd väntas bli att regeringens satsning på två miljarder till ökad bemanning i äldreomsorgen därmed försvinner.

På det utgiftsområde som gäller allmänna bidrag till kommunerna ville regeringen satsa 94,5 miljarder, medan alliansen stannar på 91,3 miljarder.

En förändring som sannolikt blir av och som fanns i såväl regeringens som alliansens budget förslag är att avdraget för pensionssparande begränsas till 1 800 kronor, mot 12 000 kronor i år.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas