Nyheter

– Regeringens skattesänkning framgång för SPF

- Det är en framgång för SPF och landets alla seniorer att den nya regeringen kommer att ta bort pensionärsskatten för garantipensionärer den 1 januari 2015. Med det räcker inte, säger SPFs ordförande Christina Rogestam.

Publicerad 2014-10-15

– Vi nöjer oss inte förrän lön och pension beskattas lika för alla seniorer, slår SPF-ordföranden fast i ett uttalande.

Christina Rogestam vill ha ”tydliga utfästelser från regeringen om att den har för avsikt att ta bort pensionärsskatten i sin helhet under mandatperioden”.

Hon pekar också på bristen på åtgärder för den stora grupp pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt.

I uttalandet som publiceras på SPFs hemsida kritiserar Christina Rogestam regeringens återinförande av en särskild löneskatt på äldre arbetskraft.

– En sådan löneskatt betalas av arbetsgivaren och riskerar därför att minska viljan att anställa seniorer. I en tid då politiken borde ägna tid och kraft för att finna lösningar på hur man bättre kan tillvarata senior kompetens och erfarenhet är detta ett steg i fel riktning.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Läs också

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas