Skattebetalarna: Så höjs skatten för pensionärer
Nyheter
Foto: Colourbox

Skattebetalarna: Så höjs skatten för pensionärer

Regeringens budget för 2015 innebär att 600 000 personer över 65 år får oförändrad eller till och med högre skatt. Det visar beräkningar som Skattebetalarna tagit fram.

Publicerad 2014-12-01

– Indirekt blir resultatet att de arbetande pensionärerna får betala för pensionärernas skattesänkning, säger en starkt kritisk Joacim Olsson, vd för Skattebetalarna.

Den partipolitiskt obundna medlemsorganisation Skattebetalarna har listat en rad skattehöjningar som nästa år ska betalas av 65-plussarna:

• Den förändrade uppräkningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt leder till höjd skatt för omkring 125 000 pensionärer. För cirka 115 000 av dem handlar det om en höjning med omkring 1 600 kronor per år.

• För dem som valt att fortsätta arbeta efter 65-årsdagen drabbas cirka 45 000 personer av högre skatt till följd av avtrappat jobbskatteavdrag för månadsinkomster över 50 000 kronor.

• Dessutom får cirka 75 000 företagare som är äldre än 65 år högre skatt som följd av att den särskilda löneskatten återinförs med 5,6 procent.

Å andra sidan innebär regeringens förslag att skatteklyftan tas bort för de 250 000 pensionärer som har pensioner upp till 120 000 kronor per år, alltså 10 000 kronor i månaden.

Pensioner upp till 240 000 kronor om året får också skattelättnader.

Detta som steg ett av tre i målsättningen att senast 2020 helt få bort skatteklyftan mellan lön och pension.

Skattebetalarna har kommit fram till att skatteuttaget på hela pensionärskollektivet 2015 sammantaget minskar med 430 miljoner kronor: sänkt skatt för de med lägst pension med 1,98 miljarder kronor och höjd skatt enligt punkterna ovan med 1,55 miljarder kronor – men då är statlig inkomstskatt och det avtrappat jobbskatteavdrag inte inräknat.

– Det är bra att skatten för de med låga pensioner sänks. Men som helhet är förslagen ett stort svek mot landets alla pensionärer. För dem som drabbas av höjd skatt på sin pension handlar det oftast om tjänstepensioner som i allra högsta grad är uppskjuten lön, säger Joacim Olsson.

– Sammantaget är det odiskutabelt att skatteuttaget för många äldre ökar – trots löften om motsatsen. Och det ökar genom att arbete, det som skapar välstånd, beskattas hårdare, konstaterar Joacim Olsson.

SPF har tidigare kritiserat bland annat förslaget om återinförd löneskatt. Förbundsordförande Christina Rogestam kräver också i en kommentar i DN i dag att pensionssystemet nu behöver utvärderas i grunden.

– Det är numera en väldigt liten skillnad på om du har garantipension eller om du har en pension på mellan 16 000 kronor och 18 000 kronor i månaden. Det var inte så pensionssystemet var tänkt att fungera, säger SPF-ordföranden Christina Rogestam till DN.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Skatterna nästa år

Så här blir skatteförändringen vid olika pensionsinkomster per månad 2015 med regeringens förslag.

12 500 kr: sänkning med 150 kronor
16 600 kr: sänkning med 43 kr
20 000 kr: ingen förändring
38 800 kr: skattehöjning med 133 kr

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas