Nyheter

Löneskatt på äldre: Regeringen backar – litegrann

Regeringen backar något när det gäller den särskilda löneskatten på arbetskraft över 65 år.

Publicerad 2014-10-27

Det ursprungliga förslaget på 8,5 procent har efter ett par veckor av hård kritik – bland annat från SPF, Arbetsförmedlingen, Pensionsmyndigheten och Svenskt Näringsliv – skalats ner till 5,6 procent i regeringens slutliga budget för 2015.

Utöver dagens sociala avgifter på 10,21 procent slår den särskilda löneskatten (som tas ut som en arbetsgivaravgift) mot två grupper:

– Pensionärer som är egenföretagare
– Företagare som anställer arbetskraft som är 65 år och äldre

SPF riktade i fredags förnyad kritik mot att regeringen vill återinföra skatten:

– Åtgärden riskerar att minska arbetsgivarnas incitament att anställa och behålla äldre arbetskraft, den är ett steg i fel riktning.

Två andra besked i budgeten, som finansminister Magdalena Andersson (S) la fram i torsdags, gäller gåvoskatt och rutavdrag.

Dels slopas skattereduktion för gåvor till ideell verksamhet. Hittills har 25 procent av upp till 6 000 kronor gett en skattereduktion som nu försvinner helt. Det beräknas ge staten 250 miljoner kronor om året.

Regeringen motiverar förändringen med att ”understödjande av ideell verksamhet inte är en uppgift för skattesystemet”.

Dels halveras rutavdraget från 50 000 kronors skatterabatt per år och person till 25 000 kronor. Men här drar regeringen en gräns vid 65 års ålder.

– Undantag bör dock göras för äldre personer som kan ha ett förhöjt behov av hushållsarbete, skriver regeringen i budgetpropositionen.

Båda förändringarna träder i kraft 2016.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Löneskatten

Regeringen vill höja löneskatten till 5,6 procent.
För anställda betalas löneskatten av arbetsgivaren.

För anställda som ännu inte gått i pension är avgiften 31,42 procent.
För anställda födda 1938-48 är avgiften idag 10,21 procent.
Om regeringens förslag går igenom i riksdagen blir avgiften 15,81 procent.

Särskild löneskatt återinförs inte bara på löner utan också arvoden, förmåner och andra ersättningar.

Förändringen träder i kraft 1 januari 2015.

Staten beräknar att den särskilda löneskatten ska inbringa 1,55 miljarder kronor per år. Det skrotade förslaget skulle ha förstärkt statskassan med 2,34 miljarder kronor per år.

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas