Nyheter

Samlade pensionärer vill se mer från regeringen

De fem pensionärsorganisationerna ”välkomnar” gemensamt regeringens förslag att sänka skatten för pensionärer. Men mer måste till under mandatperioden.

Publicerad 2014-10-16

Inför slutarbetet med budgetpropositionen för 2015 har regeringen skickat sitt förslag om sänkt pensionärsskatt på remiss till bland andra pensionärsorganisationerna.

Det blir godkänt även om fler steg måste tas, menar organisationerna i sitt remissvar:

– Pension är uppskjuten lön och skillnaden i beskattning mellan löntagare och pensionärer bör därför tas bort. I promemorian tas ett första steg i sådan riktning. Vi anser dock att skillnaden i beskattning bör tas bort under mandatperioden.

De fem uppmanar regeringen att i det fortsatta arbetet med att utjämna skillnaderna i skatteuttag också ”inkluderar situationen för personer som är yngre än 65 år och som uppbär exempelvis sjukersättning eller ålderspension”.

När det gäller införandet av särskild löneskatt för äldre höjer pensionärsorganisationerna ett varnande finger:

– Det finns en risk för att införandet av en löneskatt för äldre kan verka negativt på äldres möjligheter att fortsätta förvärvsarbeta efter uppnådd pensionsålder, men för den enskilde löntagaren som samtidigt är pensionär får åtgärden knappast någon effekt i plånboken eftersom löneskatten tas ut i form av socialavgift.

– Det är dock viktigt att följa utvecklingen av arbetsgivarnas benägenhet att anställa äldre arbetskraft för att se hur införande av en särskild löneskatt påverkar äldres anställningsbarhet, skriver SPF och de övriga förbunden.

Det finns ett positivt jämställdhetsperspektiv i regeringens förslag, anser pensionärsorganisationerna.

– Med tanke på de stora skillnader som finns mellan kvinnors och mäns pensioner är en sådan inriktning på förslag till förändringar i regelsystemen eftersträvansvärd. Vi hoppas därför, att detta angreppssätt kommer att bli genomgående för framtida förslag till regelförändringar på pensionsområdet.

Regeringen väntas lägga fram sin budget till riksdagen på torsdag (23 oktober) i nästa vecka. 

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

De skrev under

Christina Rogestam, ordförande, SPF

Curt Persson, ordförande PRO

Monica Bäckman, ordförande, SKPF

Jöran Rubensson, ordförande SPRF

Berndt Holgersson, vice ordförande RPG

Förslaget i korthet innebär att skatten sänks nästa år på pensionsinkomster under 20 000 kronor i månaden, från det år pensionären fyller 66 år.

  • Skatteskillnaden tas helt bort på löne- och pensionsinkomster upp till 10 000 kronor i månaden.
  • Sänkningens storlek styrs av vilken kommunalskatt man har, och vilket år man är född.
  • För den med garantipension varierar sänkningen mellan 120 och 180 kronor i månaden.
  • För dem som har pensionsinkomster på 10 000 kronor i månaden varierar sänkningen mellan 230 och 275 kronor i månaden.
  • De som har en pension som överstiger 20 000 kronor i månaden får ingen sänkning alls.
  • Det är bara pensionsinkomst som ges skattelindring, inte på eventuell arbetsinkomst.

Källa: DN, regeringen

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas