Nyheter

S vill minska skatteklyfta mellan lön och pension

Socialdemokraterna vill sänka pensionärsskatten med 1,5 miljarder från 2015. Det framgår av partiets ekonomiska vårmotion. Sänkningen skulle ge omkring 50 kronor i månaden.

Publicerad 2014-04-22

På tok för lite, anser SPFs ordförande Karl Erik Olsson.

– Det är väl bra att S har uppmärksammat att pensionärerna finns, men en 50-lapp har vi fått några gånger av Alliansregeringen och det behövs mer än det för att vi ska bli glada, säger Karl Erik Olsson, rapporterar TT.

– Vi vill helt ha bort pensionärsskatten.

Regeringen beslutade i höstas i sin budget för 2014 att sänka skatterna för pensionärerna med 2,5 miljarder kronor. I vårpropositionen tidigare i april syntes ingenting om sänkning av pensionärsskatten.

Socialdemokraterna svarade i sin skuggbudget i höstas med att föreslå en sänkning på 3,8 miljarder kronor.

Nu – i svaret på regeringens vårproposition – ökar man på med 0,3 miljarder i vårmotionen.

– Det här är ett första steg. Klyftan mellan pensionärer och löntagare är orättvis och vi har varit emot den hela tiden. Det är en märklig idé att man skulle skapa nya jobb genom att ha högre skatt för pensionärer, säger Magdalena Andersson, Socialdemokraternas talesperson i ekonomisk-politiska frågor till Svenska Dagbladet.

För staten blir sänkningen ingen utgift eftersom reformen ska betalas genom att de som tjänar över 60 000 kronor i månaden får betala högre skatt, enligt S-förslaget.

Miljöpartiet har tidigare uttalat som målsättning att skatteklyftan mellan lön och pension ska bort.

Vänsterpartiet öppnar en dörr på glänt, rapporterar TT:

– Vi har hittills valt att sänka skatten för långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Det har varit vår prioritering men vi får se vad som kommer, säger partiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson (V).

S-utspelet och uttalandena från de rödgröna kan öppna för pensionärsorganisationernas strävan att få de politiska partierna och blocken att återigen mer aktivt diskutera pensionärernas ekonomi i valrörelsen.

Sedan Ekonomistyrningsverket (ESV) i vintras gjort prognosen att de offentliga finanserna går mot ett underskott på 2,3 procent av bruttonationalprodukten (BNP) för 2014, kom debatten mellan finansminister Anders Borg (M) och förste utmanare Magdalena Andersson att präglas starkt av vem som är bäst på att hålla statens finanser i strama tyglar. I april kom ESV med en uppdaterad prognos som på nytt visar på ett underskott i statens finanser med 87 miljarder för 2014.

Därmed tappade pensionärsorganisationerna viss mark i kampen om debatten i frågan om lika skatt.

Nu kan S-beskedet komma att sätta press på alliansregeringen att matcha budet till pensionärerna. Bedömare pekar återkommande på att Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund driver frågan i den riktningen inom regeringen.

Ett visst ekonomiskt utrymme för reformer lämnades också i regeringens vårproposition.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

6,5 miljarder kvar

S-förslaget innebär att jobbskatteavdraget trappas av för de som tjänar 60 000-130 000 kronor i månaden.

Enligt organisationen Skattebetalarna har ett pensionärshushåll i snitt betalat över 100 000 kronor mer i skatt än ett förvärvsarbetande hushåll på samma inkomstnivå under perioden 2007 till och med 2013.

För en ensamstående pensionär med låg pension är skillnaden 36 000 kronor mer i skatt jämfört med en lågavlönad ensamstående som har förvärvsarbetat.

Vid fem tillfällen har regeringen sänkt skatten för pensionärer. Sammanlagt har skatten sänkts med 16,5 miljarder.

Lika många gånger har regeringen genomfört jobbskatteavdrag för löntagarna. Sammanlagda beloppet är 94 miljarder.

Det beräknas kosta drygt 8 miljarder kronor att återställa lika skatt på lön och pension.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas