Nyheter

Vänstern vill sänka pensionärsskatten

Vänsterpartiet vill sluta skattegapet mellan lön och pension för de sämst ställda pensionärerna. Finansskatt på bankvinster och höjd inkomstskatt på löner över 30 000 ska finansiera reformen.

Publicerad 2014-05-05

De med pensioner upp till 12 000 ska helt slippa betala pensionärsskatt, enligt förslaget. Det innebär 300 kronor mindre i skatt per månad.

– Den absolut största delen av den här gruppen är kvinnor som har en väldigt knapp ekonomi. De ska inte betala en krona mer i skatt än vad någon gör som har ett arbete med samma inkomst, sade Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt under sitt Första maj-tal i Stockholm.

– Vi höjer i stället bankskatten och skatten på höga inkomster, säger Jonas Sjöstedt, som beskriver förslagen som en riktad reform i syfte att utjämna skillnader mellan män och kvinnor.

För pensioner upp till 16 000 kronor i månaden ska en avtrappning av skatten ske, enligt partiets förslag.

Målet är att under nästa mandatperiod helt ta bort skatteklyftan mellan pensioner och arbete.

Förslaget kostar 2,2 miljarder. Partiet säger att målet är att få bort pensionärsskatten helt under kommande mandatperiod.

Nyligen föreslog Socialdemokraterna en sänkning av pensionärsskatten med 1,5 miljarder – utöver regeringens hittills genomförda sänkning för 2014 på 2,5 miljarder.

Även S-ledaren Stefan Löfven lovade i sitt första maj-tal att ”på sikt” ta bort skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare, men gav inget besked om när det ska ske eller hur det ska finansieras.

Sverigedemokraterna uppger i sin budgetmotion att partiets ambition är att ”helt eliminera skatteskillnaden redan nästa
mandatperiod”.

”Givet det ekonomiska läget kan det dock komma att dröja upp till två mandatperioder.” skriver partiet.

Miljöpartiet har som mål att klyftan ska bort.

Regeringspartierna slutligen säger sig inte se någon statsfinansiell möjlighet att sänka pensionärsskatten ytterligare.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

V-förslaget

900 000 pensionärer berörs av förslaget som ingår i Vänsterpartiets budgetmotion.

Tre fjärdedelar av de som har upp till 12 000 kronor i pension är kvinnor.

För den med 16 000 kronor i pension innebär förslaget en skattesänkning med 170 kronor i månaden.

Skillnaden i beskattning av löntagare och pensionärer uppstod i och med regeringens införande av så kallade jobbskatteavdrag, av vilka det första trädde i kraft 2007 till en kostnad för statskassan på 46 miljarder kronor. Sammanlagt fem jobbskatteavdrag har sedan sänkt löntagarnas skatter med 94 miljarder. Pensionärerna har sedan 2009 fått fem skattesänkningar till ett sammanlagt värde av 16,5 miljarder. Att helt utjämna skatteklyftan skulle kosta cirka 8 miljarder.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas