Nyheter

Vänsterpartiets vallöften: Stoppa privatisering och vinstuttag

Vänsterpartiet är först ut att presentera sin valplattform inför riksdagsvalet i september. Som väntat är det blankt nej till välfärdsproducerande bolag som vill ta ut vinst.

Publicerad 2014-04-08

I valplattformen står också att privata företag ”som är seriösa och sätter verksamheten främst” kan omvandla sig till bolag utan vinstintresse.

V föreslår också en grundlagsändring som innebär att ”utförsäljningar” av offentlig egendom ska kräva beslut med tre femtedelars majoritet, alternativt två beslut med mellanliggande val.

– Det är det här vi går till val på i september. Att bli av med vinstintresset i skolan, vården och äldreomsorgen är vår viktigaste fråga, sa partiledaren Jonas Sjöstedt när han presenterade plattformen på en pressträff på måndagen.

Sjöstedt var tydlig i regeringsfrågan: Vänsterpartiet kommer inte att sätta sig i en rödgrön regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om det inte införs ett förbud för privata vinster i välfärden.

I valplattformen berörs också frågor som SPF driver. Exempelvis vill Vänsterpartiet, precis som SPF, att pensionssystemet förändras så att bromsen avskaffas liksom premiepensionssystemet (PPM) vars avgifter i stället ska överföras till inkomstpensionen. Garantipensionerna bör också höjas.

Partiet vill sänka skatten rejält för pensionärer med låga eller medelinkomster, liksom för arbetslösa, sjuka och föräldralediga. Det ska vara lika skatt på lön och pension, och här säger sig V vilja ”ta steg för att utjämna den skatteklyfta som den borgerliga regeringen har skapat”.

Däremot vill man avskaffa RUT-avdraget för hushållsnära tjänster.

Till finansieringen av förslagen räknar partiet skattehöjningar, bland annat på bankernas bonusar och vinster, rapporterar Svenska Dagbladet. Partiet vill också förändra det finanspolitiska ramverket, som bland annat tvingar riksdagspartierna att ha överskottsmål i de offentliga finanserna.

Enligt Dagens Nyheters analys framgår det inte i valplattformen när de föreslagna reformerna ska vara genomförda eller hur mycket de beräknas kosta.

Barbro Westerholm, Folkpartiets talesperson i sjukvårds- och äldrefrågor, kritiserar V-plattformen hårt.

– Vinst ska givetvis inte få gå före kvalitet, men framtidens äldreomsorg kommer att behöva många olika lösningar på många olika problem. Det är därför viktigt med en mångfald inom äldreomsorgen. Det är kvaliteten på verksamheten, inte driftsformen eller ägandet, som är det viktiga.

Vänsterpartiets vallöfte om att förbjuda vinster i välfärden är ett hot mot individens rätt att välja var och hur man vill bo och vem som ska kliva över ens tröskel när man behöver hjälp, framhåller Barbro Westerholm.

– Skulle deras förslag bli verklighet är det många väl fungerande äldreboenden och hemtjänstföretag som skulle behöva läggas ned, med följden att individer fråntas rätten att själv välja hur man vill leva sitt liv, säger Westerholm.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

V-plattformen

Några punkter ur Vänsterpartiets valplattform.

* Höjd garantipension, avskaffa PPM och bromsen

* Rätt till heltid

* Ökade resurser till sjukvården

* Avskaffa RUT

* Viktigaste frågan är att i lag förbjuda vinstuttag i välfärden

* Grundlagsskydd mot försäljning av gemensam egendom

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas