Privat hemtjänst punktligare
Nyheter | Omsorg
Foto: Stockwerk.dk / Colourbox

Privat hemtjänst punktligare

Privat hemtjänst har flexiblare tider, kommer oftare när de lovat och är bättre på att meddela tillfälliga förändringar än hemtjänst från offentliga utförare, enligt Socialstyrelsens rapport.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-02-11

Det är i rapporten ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2015 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden” som man bland annat kan jämföra seniorers uppfattningen om enskild och offentlig hemtjänst.

På de flesta punkter är hemtjänsten i enskilda och den i offentlig regi förhållandevis jämbördiga. Men när det gäller tiden för besöken är privata leverantörer både mer punktliga och mer flexibla än den kommunala hemtjänsten.

Dubbelt så svårt att påverka

Drygt 71 procent av seniorerna med privat hemtjänst uppger att de alltid eller oftast kan påverka vid vilken tid personalen kommer. Motsvarande siffra för seniorer med hemtjänst i offentlig regi är knappt 59 procent.
7 procent av seniorerna med privat hemtjänst uppger att de aldrig kan påverka tiden, medan det är nästan dubbelt så vanligt bland dem med offentlig hemtjänst. 13,7 procent av de med hemtjänst i kommunal regi svarar att de aldrig kan påverka vilka tider personalen kommer.

På frågan om personalen brukar komma vid avtalad tid svarar närmare 33 procent av alla med privat utförare ”alltid” jämfört med 26 procent av dem med offentlig hemtjänst. Något jämnare blir det om man räknar med både svarsalternativen ”alltid” och ”oftast”. Då är det 88 procent av dem med privat hemtjänst som anser sig ha punktliga utförare medan knappt 85 procent av dem med kommunal hemtjänst tycker personalen håller tiderna. 3,7 procent respektive 5,1 procent uppger att hemtjänsten aldrig är punktlig.

Lika mycket tid

Ibland händer saker som gör att schemat måste ändras. Även här är den privata hemtjänsten bättre på att meddela tillfälliga förändringar i förväg. 74 procent av seniorerna med privat hemtjänst anser att de alltid eller oftast meddelar förändringar i förväg, medan knappt 68 procent av seniorerna med kommunal hemtjänst säger detsamma.

Frågan är om inte tiden är viktigast just när det gäller tiden hemma hos den som behöver hjälp. Här är det så jämnt det kan bli. På frågan ”Brukar personalen ha tillräckligt med tid för att kunna utföra sitt arbete hos dig?” svarar 82 procent alltid eller oftast och drygt 7 procent sällan eller aldrig, oavsett utförare.
Socialstyrelsens tabeller med jämförelser hittar du här:

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-02-11

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas