En omsorg passar inte alla
Nyheter | Debatt
Foto: Colourbox / Mykola Komarovskyy

En omsorg passar inte alla

Antalet platser på vård- och omsorgsboenden måste öka med 19 000 till 2025, skriver representanter för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Publicerad 2015-11-30

”I debatten talas det ofta om att äldre ”vill bo kvar hemma” eller ”känner sig otrygga och vill flytta till ett boende”, men äldre är unika personer med olika behov”, skriver tre debattörer från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys i Dagens samhälle.

Vi måste börja tänka brett samhällsekonomiskt istället förs nävt kommunalekonomiskt. Det behövs olika sorters äldreomsorg som kan anpassas efter de äldres skilda förutsättningar. Kommuner och landsting måste få förutsättningar att samverka och de som planerar äldreomsorgen måste kunna arbeta långsiktigt. Det skriver Fredrik Lennartsson, myndighetschef, Marianne Svensson, utredare och Eva Hagbjer, utredare Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Debattartikeln publiceras med anledning av ett nytt kunskapsunderlag ”Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?” som presenteras 30 november.

Äldreomsorg kostar

Det är inte så enkelt att man kan dra ner på kostnaderna för omsorg i en ände för att spara pengar. De kostnaderna kommer i stället att dyka upp någon annanstans.
”Vår modellering av kostnaden för äldres vård och omsorg år 2025 visar att åtgärder som ger lägre kostnader för kommunerna ökar kostnaderna för landsting och för närståendes insatser och tvärtom.”

De flesta vill ha boenden

Under senare år har antalet platser på boenden minskat kraftigt, många äldre nekas plats samtidigt som mantrat är att ”alla ska bo hemma så länge det går.”

Men i en enkät som Myndigheten för vård- och omsorgsanalys gjort svarar drygt hälften av de tillfrågade att de sannolikt kommer att vilja flytta till ett mellanboende om de får en lättare funktionsnedsättning som gör att de inte klarar alla praktiska sysslor utan hjälp, medan knappt hälften säger sig vilja bo kvar hemma med hemtjänst.

”Vid en svårare funktionsnedsättning, med svårigheter att exempelvis klä sig eller sköta sig hygien, skulle 70 procent av morgondagens äldre vilja flytta till ett boende för äldre och 30 procent få hemtjänst i sitt nuvarande hem.”

Debattörerna menar att antalet platser på vård- och omsorgsboenden måste öka med 19 000 till 2025, bar för att hålla jämna steg med antalet äldre. Man vill även se ett ökat inslag av så kallade mellanboenden.

Pengar att spara på förebyggande insatser

Sedan niottiotalet har äldres funktionsförmåga förbättrats. Kan den positiva trenden uppehållas tror debattörerna att kostnaderna för äldres omsorg, hälsa och sjukvård inte behöver öka lika kraftigt som befarat. I bästa fall kan en förväntade kostnadsökning hamna strax under 40 miljarder i stället för strax över 60 miljarder kronor.

Läs hela debattartikeln här:

Så ser råden ut

Ur en sammanfattning av kunskapsunderlaget ”Hemtjänst, vård- och omsorgsboende eller mitt emellan?”

Rekommendationer för en ändamålsenlig planering av morgondagens äldreomsorg

* Kommunerna och landstingen bör satsa på förebyggande och rehabiliterande åtgärder, både för äldre som har och inte har äldreomsorg.
* Kommunerna bör erbjuda flera alternativa omsorgsformer, oavsett grad av funktionsnedsättning
* Regeringen bör säkerställa strukturer för samverkan mellan kommuner och landsting kring morgondagens vård och omsorg för äldre.
* Regeringen bör tydliggöra var gränsen går för det offentliga åtagandet inom äldreomsorgen.
* Regeringen bör bidra till att utveckla kunskapen om förebyggande arbete och nya metoder inom äldreomsorgen samt göra den tillgänglig för kommunerna.

Källa: Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#9
senioren-nr-9
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Kjell Bergqvist står upp för sig själv- och andra
  • Många vägar till nya vänner
  • Kommunen svek -SPF Seniorerna ryckte ut

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas