Nyheter

SPF Seniorerna: Regeringen bryter vallöfte

Öka takten på sänkningen av skatten på pension och sprid goda initiativ inom omsorgen till fler aktörer. Det är några av SPF Seniorernas kommentarer till budgeten.

Publicerad 2015-09-21

Det säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam i en kommentar till regeringens budget för 2016 som läggs på riksdagens bord klockan 13.00.

– Den återinförda särskilda löneskatten på 65-plussare gör det mer kostsamt för äldre att jobba, vilket är obegripligt i den situation vi står inför med en ökande medellivslängd. Det kan dessutom leda till lägre pensioner för alla om färre seniorer jobbar vidare, hävdar Christina Rogestam.

Arbetande seniorer får i praktiken betala den skattesänkning som riktas till pensionärer med låga pensioner, menar SPF Seniorerna.

– Innan valet lovade de rödgröna att sänka skatten för alla pensionärer, det löftet bryts i och med denna skattehöjning, säger Christina Rogestam.

Förbundet anser visserligen att det är bra att regeringen påbörjar arbetet med att beskatta lön och pension lika, men att 2016 års första steg är alldeles för litet.

– Skattesänkningen kommer att göra liten eller ingen skillnad för merparten av landets seniorer. Vi utgår ifrån att regeringen ökar takten avseende de kommande stegen i skattelättnaderna för pensionärer.

– Detta är särskilt angeläget då inga förslag för att stärka pensionssystemet har presenterats, trots att vi år 2015 fortfarande har pensionsnivåer som är lägre än de var år 2009, betonar SPF Seniorernas ordförande.

Regeringens höjning av taket i maxtaxan för hemtjänst och särskilt boende får återigen kritik.

– Både en garantipensionär och en snittpensionär som har hemtjänst kommer enligt våra beräkningar, trots lägre skatt och en mindre höjning av bostadstillägget, att gå minus i och med avgiftshöjningen. Avgiftshöjningen drabbar de svagaste med störst behov av omsorg och med lägre inkomster.

SPF Seniorerna anser att regeringens personalsatsning på två miljarder 2016 är värdefull, liksom kompetenshöjningen som ska kosta 200 miljoner under ett år.

– Men mer personal betyder inte automatiskt högre kvalitet eller att äldre får den omsorg vi har rätt till. Äldreomsorgen behöver på många håll snarare en modernare organisation och nya rutiner samt mer samverkan mellan utförare och äldre, framhåller Christina Rogestam.

– Goda exempel finns faktiskt, och vi uppmanar därför regeringen att ta initiativ till att sådana sprids så att äldres individuella behov blir fokus i äldreomsorgen.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas