Äldreministern vill se SPF Seniorerna i ny kommission
Nyheter | Intervju:
- Personalen är det absolut viktigaste för att Sveriges äldre ska få en bra äldreomsorg, säger äldreminister Åsa Regnér (S). Foto: Tomas Södergren

Äldreministern vill se SPF Seniorerna i ny kommission

INTERVJUN. Svaga och utsatta äldre måste uppmärksammas mer. Första stegen ska tas i en kommission som börjar arbeta efter nyår. Till den bjuds SPF in, lovar nya äldreministern.

Publicerad 2015-01-12

Trycket på barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér är massivt. Arbetsdagarna är intensiva och inbokade på minuten. Veteranen har fått en halvtimmes exklusiv intervju, dagarna före riksdagens budgetomröstning.

Barn, äldre och jämställdhet. Din ministerportfölj är alldeles för stor, menar kritikerna.
– Alla statsråd har stora portföljer. Försvarsministern exempelvis har nio myndigheter i sin. Mina ansvarsområden hänger ihop naturligt och berikar varandra.

Men hur ska du hinna?
– Jag är lyckligtvis inte ensam. Äldrepolitiken är en viktig fråga för hela regeringen, eftersom det är en kärnfråga i ett modernt välfärdssamhälle. Sen har jag också väldigt duktiga medarbetare som hjälper mig.

Så vilken skillnad kommer äldre i vård och omsorg att märka med en socialdemokratisk äldreminister jämfört med en borgerlig?
– En väldigt konkret skillnad mellan oss och oppositionen är att vi i vår budget anslår två miljarder till bemanning i äldreomsorgen, medan oppositionen satsar en miljard.

Vad kommer det att medföra?
– Äldreomsorgen gynnas av stark närvaro av kompetent personal som lyssnar på vad äldre faktiskt behöver och vill. Närvaro vid måltider, närvaro i den dagliga omsorgen. Senast var en debatt om fallolyckor uppe, där vi tror att mer bemanning kan hjälpa till att förebygga.

Bedömer du att två miljarder per år också kommer att räcka för att kommunerna ska kunna leva upp till Socialstyrelsens kommande föreskrifter om rätt bemanning på landets äldreboenden?
– Ja, det gör jag.

Ni la ner alliansregeringens äldreutredning. Varför?
– Vi vill ha en parlamentarisk utredning där vi kan koppla mandatperiodens åtta miljarder till en kvalitetskommission för att lyfta äldreomsorgens kvalitet, eventuellt i ett tioårsperspektiv. I januari hoppas vi kunna ta beslut om direktiv.

I ditt första linjetal på Äldreomsorgsdagarna i november uppehöll du dig vid de mest utsatta äldre. Ska det perspektivet in i direktiven?
– Absolut. Vi vet från forskningen att de som är mest vältaliga, välutbildade och med flest välutbildade närstående också är de som har lättast att få äldreomsorg. Likaså vet vi att man bedömer kvinnor och män olika, och att kvinnor totalt sett har lägre pensioner än män. De här perspektiven är hela tiden viktiga att ha med för att kunna stå på de utsattas sida.

Bjuder du in pensionärsorganisationerna?
– Ja, självklart. De är viktiga. Vi vill ha ett brett deltagande av organisationer, partier, experter och andra.

Apropå äldres inflytande: Hur ser du på de kommunala pensionärsråden?
– I ett samhälle som bygger på delaktighet och deltagande så är frivilligorganisationer och organisationer som representerar olika grupper otroligt viktiga. Det har de alltid varit i Sverige, och det ska de vara i det nya moderna välfärds-Sverige också.

SPF Seniorerna vill att rådens ställning ska lagstadgas. Skulle du kunna överväga ett tala för ett sådant förslag?
– Jag har inget sådant förslag på bordet nu. Men jag är beredd att lyssna.

Ja eller nej?

Är det bra att det också finns privat drivna hemtjänstföretag och äldreboenden?
– Ja, det är bra. Om det också finns andra alternativ att välja på.
Är Sverige världens bästa land att åldras i?
– Ja, men med tvekan. Sådana här mätningar speglar ett genomsnitt … Det finns alltid möjlighet att förbättra.
Är det ett problem att medelåldern i riksdagen är den lägsta någonsin?
– Nog kan mitt eget parti kan göra mer för att lyfta fram kandidater med längre livserfarenhet.

Text: Jan Arleij
Foto: Tomas Södergren

Intervjun är hämtad från Veteranen nr 9 och gjordes strax före budgetomröstningen och därmed också före decemberöverenskommelsen. Vill du inte missa något nummer av Veteranen? Bli medlem i SPF Seniorerna, så får du tidningen som medlemsförmån.

Åsa Regnér

Ur CVn: Generalsekreterare för RFSU 2007-12, landschef i Bolivia för kvinnoorganisationen UN Women. Planeringschef 2004-06 på justi-tiedepartementet för dåvarande jämställdhetsministern, politiskt sakkunnig i statsrådsberedningen 1998-2004, magisterexamen i demokratiutveckling
Personligt: Född i Malmberget, uppvuxen i Linköping, 50 år, bor på Lidingö, två barn, går upp vid fem nästan varje morgon för att samla tankarna i joggingspåret.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas