Nyheter

Krav på besked från regeringen om äldreomsorgen

Sveriges Kommuner och Landsting vill fortsätta utveckla äldrevården och äldreomsorgen tillsammans med regeringen. Men besked om inriktningen hänger i luften.

Publicerad 2015-03-04

I en debattartikel på tisdagen betonar SKLs ordförande Anders Knape (M) att det arbetssätt som vuxit fram under de senaste fyra årens äldresatsning är ”ytterst lovande”.

– Därför önskar SKL en fortsatt överenskommelse med regeringen för att under 2015 utveckla de nya samarbetsformerna mellan äldreomsorg och sjukvård.

Alliansregeringen satsade under 2011-14 rekordsumman 4,3 miljarder i prestationsbaserade medel till kommunerna och landstingen.

I en utvärdering som SKL nu presenterar är bilden att äldreomsorgen har utvecklats mycket positivt. Man anser att det är ”stora steg som tagits på vägen mot världens bästa äldreomsorg”.

• 20 000 äldre behandlas inte längre med olämpliga läkemedel.
• Risk för undernäring upptäcks och åtgärdas.
• Personer med demenssjukdom får rätt omsorg – ångest och aggressivitet minskar.

Men det går inte att bara vara nöjd, skriver Anders Knape, som konstaterar att det fortfarande finns uppenbara problem i vården av de äldre.

– Människor far illa i onödan. Kvaliteten brister och onödiga kostnader uppstår. Med en blick in i framtiden, då ännu fler är äldre, är det definitivt inte hållbart, vare sig mänskligt eller ekonomiskt.

Många äldre och deras anhöriga uttrycker en stark frustration över den splittrade vården och omsorgen för svårt sjuka personer, fortsätter Anders Knape.

– I denna insikt har det i kommuner och landsting vuxit fram nya former för omhändertagande. Grunden är att de olika kompetenserna från kommuner och landsting samlas i team runt den äldre, oftast i hemmet.

Anders Knape och SKL vill ha svar från regeringen om man är beredd att fortsätta det gemensamma arbetet med att utveckla äldreomsorgen.

– Ett bekymmer är dock att trots att det finns pengar avsatta i statsbudgeten för 2015, så har vi ännu inte fått besked från regeringen.

Äldreminister Åsa Regnér (S) har tidigare sagt att de direktiv som ska leda en Kvalitetskommission för äldreomsorgen kommer att beslutas i början av 2015.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas