Lång lista med löften men ännu inga beslut
Foto: Colourbox
Nyheter | Omsorg

Lång lista med löften men ännu inga beslut

Boende, rekrytering av äldreomsorgspersonal och bättre samverkan mellan kommuner och landsting kommer att ingå i direktiven till den kvalitetskommission för äldreomsorgen som regeringen lovat tillsätta ända sedan maktskiftet.

Publicerad 2015-06-24

I morgon kan regeringen på sitt torsdagssammanträde besluta om direktiven till kvalitetskommissionen för äldreomsorgen. Redan i regeringsförklaringen utlovade statsminister Stefan Löfven att kommissionen skulle tillsättas, och nu börjar det bli bråttom om alla löften ska hinna förverkligas under mandatperioden.

Veteranen.se har granskat vad företrädare för regeringen och medarbetare inom regeringskansliet har sagt att kvalitetskommissionen ska ägna sig åt. En rad områden tycks redan vara beslutade prioriteringar i uppdraget till den kommande kommissionen – om man får tro retoriken.

Exempelvis på PROs kongress i början av juni listade äldreminister Åsa Regnér (S) ett antal frågor som ska besvaras av kvalitetskommissionen.

– Många av de saker som jag har tagit upp här ska ingå som uppdrag till en utredare för att ta fram en handlingsplan för kvalitet i äldreomsorgen. Boendefrågor kommer att vara med, frågor om framtida rekrytering och olika viktiga aspekter av kvalitet likaså.

Såväl Åsa Regnér som socialdepartementets politiskt sakkunnige Guy Lööv har också i olika fora poängterat anhörigas tuffa situation.

Under hösten lovar man att regeringen ska bjuda in berörda aktörer till runda bords-samtal om vad som krävs för att stärka och förbättra anhörigas situation.

– Vi ska se också se över välfärdsteknologin, alltså olika typer av tekniska lösningar för att underlätta situationen för anhöriga, framhöll Guy Lööv när han talade inför Anhörigriksdagen i Varberg i maj.

Just välfärdsteknologin är något som regeringen tänker fokusera i utredningsdirektiven. Det är en framtidsbransch, menar man.

– Vi talar ofta om trygghetslarm men det finns mycket annan utveckling och innovation där Sverige är ledande. Det är en viktig del av handel och export. Sverige har mycket att erbjuda, både Sveriges äldre och i en global diskussion om äldrefrågor, sa Åsa Regnér nyligen.

Handlingsplanen för kvalitet i äldreomsorgen utlovades redan i statsminister Stefan Löfvens regeringsförklaring från den 3 oktober 2014.

Kort tid därefter skrotade regeringen den sittande Äldreutredningen som då hade kommit halvvägs i sitt arbete med att staka ut kursen för framtidens äldreomsorg. Motiveringen var att man istället snabbt tänkte tillsätta en kvalitetskommission för äldreomsorgen.

Kritiken mot nedläggningen av Äldreutredningen var hård, bland annat för att den redan kommit halvvägs och att äldrefrågorna inte har råd att hamna i politiskt pausläge.

Två bärande delar i direktiven till nedlagda Äldreutredningen ser nu ut att komma tillbaka i den rödgröna regeringens direktiv till kvalitetskommissionen:

* Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för äldre måste utvecklas och struktureras bättre.
* Teknikutveckling och innovationskraft måste tillvaratas bättre inom äldreomsorgen.

Flera olika signaler tyder på att regeringen nu tänker växla upp farten i beslutsprocessen.

En press finns i finansminister Magdalena Anderssons (S) formulering i regeringens budgetproposition för 2015: ”Regeringen anser att nya mål och en ny inriktning för äldrepolitiken bör utvecklas under 2015.”

En annan är att kommissionen kommer att starta sitt arbete någon gång ”i höst”, enligt ett besked nyligen från äldreministern.

Regeringens egen uttalade ambition är att kommissionen sedan ska lägga ett förslag som kan presenteras i slutet av mandatperioden, alltså under 2018.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fler löften

Utöver kvalitetsplanen har regeringen vid olika tillfällen utlovat åtgärder på flera andra områden:

Fallolyckorna ska få ett eget prioriterat spår. Regeringen kommer att ge ett uppdrag till en länsstyrelse som får bygga upp en strategi mot fallolyckorna. Målet kommer att bli att halvera antalet fallolyckor i samhället fram till år 2020.

• En demensplan ska sättas igång. Bland annat har äldreministern utlovat att en sådan plan ska innehålla en nollvision mot tvång i vården.

• Ett investeringsstöd som ska leda till fler platser i särskilt boende. I höstbudgeten lovar regeringen att ha med ett sådant stöd, men någon summa på stödets storlek har inte presenterats.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas