Nyheter

Hon ska säkra kvaliteten på omsorgen

Sista mars 2017 ska utredningen av en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen vara klar, meddelar regeringen.

Publicerad 2015-06-25

Susanne Rolfner Suvanto, legitimerad sjuksköterska med en fil. mag. i pedagogik, blir särskild utredare medan Socialstyrelsen ska följa upp satsningen på ökad bemanning inom äldreomsorgen.

– Den demografiska utvecklingen förändrar vårt samhälle och vi får en ökande andel äldre i befolkningen. Det innebär att vi behöver se över arbetsformer och organisation för att säkra utvecklingen av god kvalitet i den framtida äldreomsorgen. De åtgärder som föreslås i Kvalitetsplanen ska leda till att vi klarar viktiga framtida utmaningar inom äldreomsorgen, säger äldreminister Åsa Regnér.
Susanne Rolfner Suvanto har tidigare varit politiskt sakkunnig på Socialdepartementet och riksdagen, jobbat som utredare på Socialstyrelsen och SKL samt engagerat sig i äldres psykiska ohälsa. I kvalitetsutredningen ska hon beakta kvalitet, effektivitet, förebyggande och rehabiliterande insatser och personalförsörjning. Hon ska även se över särskilda boendeformer, användningen av så kallad välfärdsteknologi samt flexibla former för omsorgsbeslut.

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas