Regeringen beslutar om miljard till bemanning
Foto: Colourbox
Nyheter

Regeringen beslutar om miljard till bemanning

Idag väntas regeringen fatta beslut om hur satsningen på mer personal i äldreomsorgen ska genomföras i praktiken.

Publicerad 2015-04-23

På dagordningen inför regeringens torsdagssammanträde finns ett uppdrag om ”att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen”.

Uppdraget kommer att ges till Socialstyrelsen, skriver äldreminister Åsa Regnér (S) på sin facebooksida.

Regeringen vill komma åt de stora problem som finns med deltidsanställningar och delade arbetspass.

– När jag åker runt och pratar med anställda som jobbar i äldreomsorgen så påpekar de ofta att delade turer är ett stort problem och att det är ett stort problem med schemaläggning för arbetsgivare. Så jag hoppas verkligen att den här satsningen kan stödja så att både fler kan jobba heltid och att färre behöver jobba delade turer, säger Åsa Regnér Till Ekot.

Det är en rad besked om regeringens äldreomsorgspolitik som framkommit under veckan.

I tisdags uppgav Åsa Regnér till veteranen.se att mandatperiodens satsning på sju miljarder till ökad bemanning i äldreomsorgen ska följas åt av strategier på olika områden.

I går onsdag framträdde hon på SPF Seniorernas distriktsordförandekonferens i Stockholm:

– Med en ökad bemanning i äldreomsorgen kan de äldre få bättre stöd i sin vardag i frågor som handlar om exempelvis måltider, läkemedel och dess användning, förebygga fallskador samt inte minst mänskliga saker som att kunna gå ut.

I samband med en pressträff, också under onsdagen, kommenterade Åsa Regnér den senaste tidens debatt om vad som är satsningar och vad som är omfördelningar i regeringens äldreomsorgsbudget.

– Under mandatperioden anslår regeringen cirka två miljarder mer än oppositionen i satsningar på äldreomsorgen, fastslog äldreministern.

Samma dag kom i en debattartikel i Dagens Samhälle en beskrivning av brister som Åsa Regnér ser i dagens svenska äldreomsorg.

– En stelbent organisation av äldreomsorgen förhindrar en god kontinuitet. Av samma skäl får de äldre inget ordentligt inflytande över insatserna, skriver hon.

Hon betonar också att behovet av nyanställd personal inte kommer att klaras utan fortsatt invandring.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Många brister

Här är svagheter som äldreministern pekar ut i debattartikeln:

De äldre som har störst behov av omsorg och vård är minst nöjda med insatserna.

Skillnaderna är för stora mellan landets kommuner inom i stort sett alla områden av äldreomsorgen. Ett exempel gäller fallolyckor. Bland dem som är 80 år och äldre varierar det från 30-84 personer per 1 000 invånare per år.

Anhörigas insatser följer ett klass- och könsmönster: uppåt 100 000 går ner i arbetstid för att vårda en anhörig.

Bristande samverkan i vården och omsorgen om de äldre.

Problem med undernäring och trycksår i äldrevården.

Det har blivit allt svårare att få flytta in på ett äldreboende.

Det behöver byggas fler särskilda boenden, särskilt för personer med demenssjukdomar.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas