Tvärstopp för extrapengar till äldreomsorgen
Nyheter | Omsorg | Bemanning

Tvärstopp för extrapengar till äldreomsorgen

Sju miljarder extra från staten till mer personal i äldreomsorgen blir från årsskiftet noll kronor. SPF Seniorerna vill nu ha besked om hur landets ansvariga kommunpolitiker tänker agera.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-08

Den avgående S+MP-regeringens flaggskepp i äldrepolitiken var mångmiljardsatsningen till kommunernas äldreomsorg – en miljard 2015 och två miljarder per år under 2016-2018.

Socialstyrelsens utvärderingar visar att omkring 5 000 fler årsarbetare kunnat anställas i kommunerna.

Pensionärsråden

Men från och med 1 januari 2019 utgår alltså inte längre några extra medel.

Därför har SPF Seniorerna centralt föreslagit organisationens företrädare i kommunernas pensionärsråd att begära svar av sina lokala politiker om hur den nya situationen ska hanteras.

– Vi är angelägna om att bemanningen inte försämras när de statliga medlen nu inte längre finns att tillgå, säger Martin Engman, samhällspolitisk chef på SPF Seniorerna.

Personal är nyckeln

Förbundet har formulerat en skrivelse som pensionärsråden kan skicka till till ansvariga kommunpolitiker, eller lyfta på pensionärsrådens sammanträden:

”Med anledning av pågående budgetarbete inför 2019 frågar vi: Kommer kommunen säkerställa att bemanningen i äldreomsorgen inte försämras när de statliga stimulansmedlen inte längre finns att tillgå?”

”Personalen i äldreomsorgen är nyckeln till ett tryggt liv. Bemanningens omfattning och inriktning är därför avgörande för vilken omsorg kommunens äldre får ta del av.” skriver SPF Seniorerna vidare.

Om de besked man får inte är tillräckliga kan nästa steg vara att be om en uppvaktning av det ansvariga kommunalrådet, så att frågan diskuteras vidare.

Goda exempel

SPF Seniorerna menar att de statliga stimulansmedlen har haft positiv effekt.

– Det finns exempel på kommuner där medlen använts för att stärka den sociala samhörigheten och motverka ensamhet, genom bemanning av hälsoledare och aktivitetsledare, vilket har uppskattats både av de äldre och av personalen, säger Martin Engman.

Jan Arleij
Publicerad 2018-11-08

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas