Fem tusen nya jobb i äldreomsorgen
Nyheter | Omsorg | Bemanning

Fem tusen nya jobb i äldreomsorgen

Regeringens satsning på ökad bemanning i äldreomsorgen har hittills räckt till knappt 5 000 årsarbetare. Det visar Socialstyrelsens granskning.

Jan Arleij
Publicerad 2016-11-03

Årsarbetarna återfinns i olika yrkeskategorier hos kommunala och enskilda utförare av äldreomsorg.

Socialstyrelsens granskning bygger på kommunernas egna redovisningar.

– Det mest påtagliga resultatet som framträder i kommunernas redovisningar är att stimulansmedlen bidragit till större möjligheter för omsorgspersonalen att bidra till en meningsfull tillvaro för äldre personer med omsorgsinsatser när det gäller utevistelser, måltider, gemensamma sociala aktiviteter och möjlighet till individuella aktiviteter, skriver Socialstyrelsen i rapporten

I och med att stimulansmedlen har kunnat användas för att anställa sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietister och arbetsledare på verksamhetsnivå har dessa uppgetts kunnat ge stöd och handledning och sprida kunskaper till övrig personal, enligt granskningen som blev offentlig i tisdags (1 november).

Åtta av tio kommuner

Stimulansmedlen utlystes den 1 juli 2015 och redan i juli hade 82 procent av landets kommuner börjat använda stimulansmedlen till att finansiera personal.
Alla kommuner utom en rekvirerade stimulansmedel under 2015 för sin och enskilda utförares verksamheter.
Två av dessa kommuner har dock inte använt medlen.
Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta

Nattbemanning

Det finns kommuner som redovisar förstärkning av nattbemanningen, och ibland även helgbemanningen, inom såväl särskilt som ordinärt boende.

I andra kommuner har medlen använts till ”trygg hemgång” för äldre personer efter vistelse på sjukhus eller korttidsboende, där extra personella resurser sätts in efter hemkomsten.

Det finns också kommuner som har förbättrat organisationen kring trygghetslarm.

– Stimulansmedlen har kunnat användas i verksamheter inom äldreomsorgen där kommunerna anser att behoven är störst, vilket gör det möjligt att förbättra verksamheten där den fungerar mindre bra, summerar Socialstyrelsen som också skriver att ”satsningen kom igång effektivt, kommunerna var snabba att fördela medlen och medlen har använts i riktning mot en mer kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik och tillgänglig äldreomsorg”.

Betalade tillbaka

Som Senioren.se tidigare har rapporterat fick det riktade bidraget kritik av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), för att framförhållningen skulle vara för kort.

Effekten blev att kommuner tvingades betala tillbaka 166 miljoner av 995 miljoner som är hela 2015 års totala belopp.

Granskningen visar att tre kommuner helt avstod från sin del av äldremiljarden – Höganäs, Mölndal och Malung-Sälen.

En del kommuner utnyttjade hela sin andel, medan andra valde att endast söka en delsumma.

Flaggskepp

För 2016, 2017 och 2018 satsar regeringen ytterligare sex miljarder kronor.

Regeringen och äldreminister Åsa Regnér (S) har sedan makttillträdet beskrivit satsningen på stimulansmedel till bemanning som en av de viktigaste, kanske den enskilt viktigaste, grundbulten i den nationella äldreomsorgspolitiken.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Första granskningen

Socialstyrelsen har i uppdrag av regeringen att administrera, fördela medel och löpande följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen.
Den nu släppta granskningen är den första delrapporten och en uppföljning av 2015 års stimulansmedel.
Notan för vård- och äldreomsorgen i Sverige hamnade 2015 på 114 miljarder kronor. Alltså utgör 2015 års stimulansmedel knappt en procent av hela kostnaden.
Här hittar du rapporten ”Stimulansmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen – Uppföljning av 2015 års medel”.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-11-03

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas