Kommuner nobbade pengar till mer personal
Nyheter | Fryser inne
Foto: Kzenon / Colourbox

Kommuner nobbade pengar till mer personal

En tredjedel av landets kommuner måste betala tillbaka äldreminister Åsa Regnérs ”bemanningsmiljard” för 2015. Kommunerna har helt enkelt inte använt pengarna till att förstärka äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-06

Totalt ska 166 miljoner kronor betalas tillbaka till staten, alltså närmare en femtedel av det stöd som utgick för andra halvåret 2015.

Men Åsa Regnér (S) är ändå nöjd med sitt äldreomsorgspolitiska flaggskepp – bemanningssatsningen. Över 800 miljoner har trots allt kommit till användning, vilket ska ha räckt till 5 000 nya tjänster inom hemtjänsten och på särskilda boenden för äldre.

– Jag uppfattar att satsningen har varit väldigt uppskattad. Personalen har fått bättre arbetstider, större inflytande över arbetstidens förläggning och fler kollegor överhuvudtaget, säger Åsa Regnér till Svenska Dagbladet.

Kraftiga variationer

Skillnaderna mellan kommunerna i hur mycket man använde av bidraget för andra halvåret 2015 är stora:

•    194 kommuner använde hela beloppet
•    60 använde mer än halva
•    30 kommuner använde mindre än halva

Storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö hör till de kommuner som inte har använt hela sina belopp.

Hund på halvtid

Uppsala kommun orkade göra en satsning på en vårdhund – på halvtid.

Kommunen tilldelades 16,5 miljoner kronor för att öka bemanningen, men använde 100 000 kronor till hunden.

– Vi fick dåliga förutsättningar. Det är svårt när stimulansmedlen kommer mitt i sommaren. Det blir ont om tid och det är väldigt svårt att få tag på ny personal, säger Gunn Henny Dahl, äldreförvaltningens direktör i Uppsala, till Svenska Dagbladet.

Men Uppsalas privata utförare däremot lyckades använda 3,2 miljoner till att anställa ett trettiotal årsarbetare.

– Jag ställer frågetecken kring varför våra egna verksamheter inte lyckades göra mer. Vi måste se till att vår egen regi är lika på hugget och lika bra som de privata, säger Gunn Henny Dahl.

Tidsbrist och ovisshet

Kommunerna förklarar sitt ointresse med tidsbrist, rekryteringssvårigheter och osäkerhet kring nästkommande års bidrag.

– Jag vet att det blev kort om tid. Jag kan bara beklaga att vi inte fick igenom vår budget som planerat. Vi ansträngde oss väldigt mycket för att få ut pengarna till den 1 juli. Jag hoppas att man känner att man har bättre planeringsförutsättningar nu, säger barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Sju miljarder på fyra år

Regeringen har bestämt att pengarna ska gå till bemanning inom hemtjänst och särskilda boenden. Personal ska anställas, exempelvis vårdbiträden, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister men också arbetsledare på verksamhetsnivå.

Kommunerna har i februari återrapporterat till Socialstyrelsen.

Pengarna fördelas efter det kommunala utjämningssystemets fördelningsnyckel. En kommun med liten folkmängd erhåller ett lägre belopp, medan Stockholm får 88 miljoner.

Tre kommuner, Höganäs, Malung-Sälen och Mölndal, har valt att inte använda några pengar alls.

Regeringens satsning fortsätter under 2016-2018. Två miljarder per år ska betalas ut. Om kommunerna själva vill.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-04-06
Läs också
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas