Kamp om regeringens extramiljarder
Nyheter | Huggsexa
Foto: Colourbox

Kamp om regeringens extramiljarder

Kommuner och landsting får tio extra miljarder per år med start 2017. Men pengarna är inte öronmärkta för annat än ”välfärd”.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-25

Beskedet om satsningen var huvudnumret i regeringens vårbudget som presenterades den 13 april.

Men det är alltså kommunernas och landstingens politiker som själva får välja hur man vill använda pengarna.

”Till äldreomsorgen”

Finansminister Magdalena Andersson (S) hoppas att en stor del ska gå fler undersköterskor i äldreomsorgen.

I en riksdagsdebatt nyligen sa hon att ”en hel del av de tio miljarderna kommer att gå till äldreomsorgen”.

Nöjda kommuner

Men Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger regeringen beröm just för att kommunerna får full frihet att använda pengarna efter eget huvud.

– Det här ökar våra möjligheter att rekrytera i bristyrken som socialsekreterare, lärare och stödpersonal till skolorna säger SKLs chefsekonom Bettina Kashefi i en kommentar.

SKL är också positiva till dels beloppets storlek och att det betalas ut permanent, dels för att beskedet om pengarna kommer tidigt, vilket ökar möjligheterna att planer.

Ökad bemanning

Fackförbundet Kommunal är också nöjd med satsningen:

– Regeringen höjer ambitionerna för välfärden. En höjning av statsbidragen med tio miljarder per år skapar helt nya förutsättningar för att öka bemanningen i välfärden, säger Kristna Mårtensson, samhällspolitisk chef på Kommunal.

Pensionärsråden

Den permanenta höjningen med tio miljarder per år är också den största sedan statsbidragssystemet infördes på 1990-talet.

Regeringen och Vänsterpartiet gör bedömningen att pengarna kan ge mellan 10 000 och 23 000 nya jobb.

Det kan därmed vara ett aktivt påverkansarbete på lokal nivå via ledamöter i kommunala och landstingkommunala pensionärsråd som avgör hur mycket pengar det i praktiken blir till just äldreomsorgen.

10 miljarder varje år

Statsbidragen finansierar en femtedel av den kommunala välfärden.

I januari delade regeringen ut ett tillfälligt stöd på tio miljarder med anledning av flyktingkrisen.

Med vårbudgetens förstärkning av statsbidragen får kommunerna 40 extra miljarder 2017-2019.

Fördelningen är cirka 25 procent till landstingen och 75 procent till kommunerna.

Dölj faktaruta

Hela listan

Ett verktyg för pensionärsråden är att se hur mycket pengar extra som kommunerna får.

I tabellen här framgår vilka belopp som gäller – kommun för kommun och landsting för landsting.

Återstår sedan att se hur den enskilda kommunen använder sin frihet att själv fördela pengarna.

Så fördelas pengarna

Här är hela listan på kommuner, landsting och regioner

Största posten på 1,2 miljarder går till Västra Götalands läns kommuner, landstinget i regionen får drygt 370 miljoner.

Stockholms kommuner får nästan lika mycket, 1,1 miljarder, medan landstinget får 380 miljoner.

Kommunerna i Skåne får nästan 900 miljoner kronor och landstingen drygt 270 miljoner.

Dölj faktaruta

Skattehöjning

Trots tillskottet till kommunerna flaggar SKL för att skattehöjningar kommer att behövas. I höstas fanns en beräkning från intresseorganisationen som visade att kommunernas utgifter motsvarar en höjning av kommunalskatten med två kronor fram till 2019.

En sådan skattehöjning motsvarar 40 miljarder kronor.

Vårbudgetens statsbidrag kommer att fördelas till kommunerna dels utifrån det vanliga kommunalekonomiska utjämningssystemet som bygger på invånarantalet, dels kommer hänsyn att tas till antal asylsökande och nyanlända.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Så avgörs budgeten

Den så kallade vårändringsbudgeten presenterades den 13 april.

Oppositionspartierna har på sig fram till den 2 maj att lägga alternativa budgetmotioner.

Den 21 juni röstar riksdagen om vårbudgeten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-04-25
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.
#8
senioren-nr-8
Ur senaste Senioren
  • Porträtt: Margit och Willy Silberstein.
  • Hälsosam fika
  • Pensionärsråd: Du och din erfarenhet behövs
  • Malena Ivarsson: Skriv en ärlig kontaktannons

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas