Åsa Regnér: SPF Seniorerna kan hjälpa till
Åsa Regnér.
Nyheter | Omsorg | Bemanning

Åsa Regnér: SPF Seniorerna kan hjälpa till

Det finns delar i bemanningssatsningen som kan utvecklas. Det säger äldreminister Åsa Regnér (S) i en kommentar till Statskontorets granskning av regeringens mångmiljardsatsning på mer personal i äldreomsorgen.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-19

I fredags (16/12) kom Statskontorets första genomlysning av hur miljardinvesteringen, hittills tre miljarder från staten till kommunerna, har fallit ut.

Målet är att öka bemanning i äldreomsorgen och i den delen fungerar stimulansen i huvudsak bra, konstaterar myndigheten.

Men det finns också flera brister – och risker. Men att det inte är perfekt från början är inte förvånande, anser Åsa Regnér.

– Det är förstås naturligt men också viktigt för oss att jobba vidare med.

Håller du med om Statskontorets varningsflagg för att bemanningsmiljarderna kan göra att kommunerna drar ner på sina egna satsningar på äldreomsorgen?
– Jag är observant på den del som handlar om risken för att man minskar sina egna medel.

Statskontoret lämnar en rad förslag till förändringar och förbättringar av stödet. Kommer du att följa dem?
– Det är en viktig analys Statskontoret gjort och förstås en viktig feedback till mig och regeringen. Den visar att den här satsningen både är relevant och ändamålsenlig. Den visar också, vilket är väldigt glädjande, att de aktiviteter kommunerna genomför stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre.

Kan seniororganisationer som SPF Seniorerna och PRO genom kommunala pensionärsråd bidra till att kommunerna söker och använder medlen på ett sätt som blir effektivt för sjuka äldre med äldreomsorg?
– Jag välkomnar det. Det är alltid bra med dialog med intresseorganisationerna.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Fyra förslag till förbättring

Statskontoret riktar en rad förslag till Åsa Regnér och socialdepartementet för att bemanningsmiljarderna ska användas mer effektivt:
1.    Ge Socialstyrelsen i uppdrag att uppmana kommunerna att dels prioritera sådana personalförstärkningar som kan utveckla och effektivisera äldreomsorgen, dels planera för hur satsningen kan avslutas (2018) på ett sätt som ger förutsättningar för långsiktigt goda effekter.
2.    Uppdatera kommunerna med information om målen för satsningen – den ska förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg.
3.    Socialstyrelsen bör se över hur regeringens villkor för vilken personal medlen får användas till ska tolkas. Pengarna får bara användas för personalgrupper som arbetar med stöd och omvårdnad nära de äldre.
4.    Behåll de nuvarande kriterierna för fördelning av medel.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-19

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas