Hård granskning av regeringens satsning
Nyheter | Omsorg | Kontroll

Hård granskning av regeringens satsning

Regeringens storsatsning på ökad bemanning i äldreomsorgen  fungerar i huvudsak bra. Men det finns också flera brister – och risker.

Jan Arleij
Publicerad 2016-12-16

Det skriver Statskontoret i en ny rapport som nagelfar hur sjumiljarderssatsningen – den största som gjorts på äldreomsorg från statlig nivå – egentligen faller ut.

– Statskontoret bedömer överlag att de aktiviteter som kommunerna har genomfört stödjer satsningens mål om ökad kvalitet och trygghet för de äldre.

Satsningens utformning är ändamålsenlig och ger förutsättningar för en generell förstärkning av bemanningen inom äldreomsorgen

– Medlen fördelas till samtliga kommuner utifrån kriterier som fångar behoven i kommunerna väl.

Svårt rekrytera

Kommunerna har också i hög grad involverat utförare som bedriver äldreomsorg i enskild regi i satsningen.

En svårighet på vissa håll har dock varit att hitta personal.

– Eftersom vissa kommuner har haft svårt att rekrytera personal begränsar det deras möjligheter att uppnå resultat.

Granskning i två steg

Statskontorets delrapport heter ”Ökad bemanning inom äldreomsorgen. En uppföljning av regeringens tillfälliga satsning”.

Slutrapporten kommer 29 mars 2019.

Statskontoret är regeringens utrednings- och utvärderingsmyndighet. Rapporterna används för effektivisering och omprövning av statlig verksamhet.

Dölj faktaruta

Brister

Men Statskontoret har också hittat brister.

Det gäller ett nytt mål för satsningen som regeringen la med i budgetpropositionen för 2016. Det handlar om att öka förutsättningarna för en mer jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet.

– Statskontoret konstaterar för det första att detta mål inte har kommunicerats till kommunerna. För det andra innebär regeringens fördelningskriterier att alla kommuner i princip får lika stora möjligheter att förbättra äldreomsorgen med hjälp av medlen. Det innebär att kriterierna inte styr i riktning mot ökad likvärdighet mellan kommunerna.

Risker

Det finns också risker med satsningen, menar Statskontoret:

– De mest väsentliga är att satsningen inte leder till långsiktiga effekter och att kommunerna minskar sina egna medel till äldreomsorgen.

Åtgärder

För att motverka riskerna föreslår Statskontoret saker som ska främja ett strategiskt och långsiktigt arbete hos kommunerna under den tid som återstår av satsningen.

Bland annat vill man se att Socialstyrelsen får i uppdrag att uppmana kommunerna dels att prioritera personalförstärkningar som kan ”utveckla och effektivisera äldreomsorgen, dels planera för hur satsningen kan avslutas på ett sätt som ger förutsättningar för långsiktigt goda effekter”.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

Regeringens satsning

Regeringen satsar under perioden 2015–2018 totalt 7 miljarder kronor på att öka bemanningen inom äldreomsorgen.
Målet är att öka kvaliteten i omsorgen, öka tryggheten för äldre kvinnor och män och förbättra förutsättningarna för en jämställd, likvärdig och jämlik äldreomsorg i hela landet.
Satsningen är utformad som ett riktat statsbidrag där kommunerna kan begära att få en på förhand bestämd andel av de totala medlen varje år.
Socialstyrelsen administrerar satsningen och följer upp kommunernas arbete.

 

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-12-16
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas