SPF Seniorerna: Utse en renodlad äldreminister
Nyheter | Äldrepolitik
Förbundsordförande Eva Eriksson. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

SPF Seniorerna: Utse en renodlad äldreminister

Sverige behöver samordna äldrepolitik under en äldreminister. Det medskicket till blivande regeringsbildare kommer nu från SPF Seniorerna.

Jan Arleij
Publicerad 2019-01-03

Förbundets ordförande Eva Eriksson skriver i en debattartikel på SVT Opinion att svensk politik saknar helhetssyn på och samordning av de komplexa äldrefrågorna.

Några av de stora utmaningar som rör seniorer är till exempel låga pensioner, det växande underskottet på bra bostäder för äldre, brist på fasta läkarkontakter, otillräcklig äldreomsorg, slitsamt anhörigvårdande, åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och ensamhetsproblematik, anser Eva Eriksson.

– Det är omfattande frågor som berör väldigt många människor och flera olika delar av vårt samhälle. Avsaknad av samordning och helhetssyn i äldrefrågorna gör att vi riskerar att gå miste om de reformer som behövs för att lösa de komplicerade och sammanflätade utmaningar som idag berör äldre personer, skriver Eva Eriksson och exemplifierar med hur samhället angriper fallolyckor.

Prioriteras bort

I förra årets SOM-undersökning bedömde 75 procent av de svarande att äldre bortprioriteras framför andra grupper i samhället och 59 procent anser att allt mindre resurser i samhället går till äldre.

De svarande som själva fyllt 65 år upplever i ännu högre grad att äldre är bortglömda i samhället.

– Detta är inte bara tråkiga siffror, utan också ett tecken på att den förda seniorpolitiken inte är tillfredsställande, menar Eva Eriksson.

Grannar kan

Länder i vår närhet gör bedömningen av det växande antalet seniorer kräver en renodlad äldreminister. Norge och Danmark är två exempel.

Regeringsbildningen

Den 4 januari ska S-ledaren Stefan Löfven och M-ledaren Ulf Kristersson rapportera till talmannen hur det går med regeringsbildningen.

Den 16 januari röstar riksdagen om en ny statsminister.

Grönt ljus då innebär att en ny regering kommer att utses mycket snabbt.

SPF Seniorerna hoppas att regeringsbildaren hinner tänka på betydelsen av att hantera äldrefrågorna mer effektivt. Hittills har äldrefrågorna ofta legat på olika ministrar i olika departement. Dessutom har äldreministrarna i de senaste regeringarna haft ytterligare portföljer, senast barn- och jämställdhetsfrågor.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2019-01-03
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas