Nyheter | Ingen ändring

I vårbudgeten intet nytt

Det blev ingenting extra till Sveriges pensionärer när regeringen och Vänsterpartiet la fram vårbudgeten.

Jan Arleij
Publicerad 2016-04-13

Detta trots att tillväxten är hög och en av världens högsta och att arbetslösheten fallit till den lägsta nivån på sju år och att det stora budgetunderskottet enligt regeringen har minskat kraftigt.

Finansminister Magdalena Andersson (S), Per Bolund (MP) och Ulla Andersson (V) presenterade huvuddragen i vårändringsbudgeten på onsdagsmorgonen.

Men de ändringar som SPF Seniorerna och andra pensionärsorganisationer har krävt lyser ändå med sin frånvaro.

• Höjningen av taket i hemtjänsttaxan ligger fast. Det innebär att kommunerna kan höja avgifterna från och med 1 juli.
• De cirka 200 000 pensionärer som lovats sänkt skatt men som i praktiken får höjd skatt kompenseras inte.

Faktum är att budgeten innehåller ytterligare en skattehöjning för pensionärer: när den så kallade övre brytpunkten för statlig skatt höjs beskattas pensioner från 54 250 kronor i månaden mer. Skattehöjningen blir 55 och upp till 305 kronor i månaden.

Kriser i omvärlden

Flyktingkrisen påverkar budgetens inriktning, konstaterar Magdalena Andersson, Per Bolund och Ulla Andersson på DN Debatt. Utgifterna för migration ökar med 31 miljarder kronor under 2016.

– Vi vill satsa drygt 500 miljoner under 2016 för att nyanlända snabbt ska kunna ta sig in i det svenska samhället. Migrationsverket får ökade resurser och arbetet mot terrorism förstärks. Säkerhetspolisen ges också utökade resurser, skriver de tre bland annat.

Axplock ur budgeten

Momsen på mindre reparationer sänks från 25 till 12 procent för cyklar, skor, lädervaror, kläder och hemtextilier.

Bättre förutsättningar att kombinera jobb och utbildning kan bidra till att nyanlända snabbare kommer i arbete, resonerar regeringen och utvidgar traineejobben till att även omfatta nyanlända. Även långtidsarbetslösa ska omfattas.

Socialstyrelsen får tio miljoner kronor extra i år för att ta till vara kompetens hos utländsk utbildad hälso- och sjukvårdspersonal. 

Dölj faktaruta

Tio miljarder

Känt sedan tidigare är att kommuner och landsting från 2017 får tio miljarder i extra tillskott från staten varje år. Inledningsvis kommer de kommuner som tar emot flest nyanlända att prioriteras.

Regeringen förväntar sig att den förstärkningen ska leda till tio tusen nya jobb, bland annat undersköterskor i äldreomsorgen.

Rut byggs ut

Sedan höstens migrationsuppgörelse mellan regeringen och allianspartierna utvidgas också rutavdraget från 1 augusti till fler tjänster, bland annat trädgårdstjänster, flyttjänster och it-tjänster.

Från 2017 kan man få avdraget också för reparationer och underhåll av vitvaror i hemmet.

Jan Arleij
jan.arleij@senioren.se

SPF Seniorerna kritiserar

  • ”Det är ovärdigt ett välfärdssamhälle att äldre med stora omsorgsbehov nekas plats på särskilda boenden, och istället tvingas bo kvar hemma mot sin vilja. Vi har länge påpekat behovet av både tuffare krav för kommuner som missköter omsorgen och satsningar för att komma till rätta med platsbristen. Det saknas dessvärre i regeringens vårbudget”, säger Rune Kjernald, vice ordförande i SPF Seniorerna i en kommentar.
  • Förbundet kritiserar också den uteblivna kompensationen till pensionärer som utlovats men i praktiken inte får sänkt skatt.
Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-04-13

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas