Omsorg om gamla kan inte minutstyras
Foto: Svanthe Hedström
Vård & omsorg | Hur mår vården?

Omsorg om gamla kan inte minutstyras

Det är i mötet mellan den äldre och vårdbiträdet som verklig kvalitet i hemtjänst uppstår. Minutmätningens tid verkar vara förbi. I alla fall i Sundsvall.

Jan Arleij
Publicerad 2016-03-04

Det säger verksamhetsutvecklaren Åsa Swan, när hon ska förklara Skönsmo-modellens kärna.
Hon, områdeschefen Birgitta Sandström och kommunens hemtjänstchef Karin Holmin tar emot på Allégårdens servicehus, ett stenkast från Sundsvalls centrum.
Här sitter tjänstemän och chefer vägg i vägg med hemtjänstpersonalens mötesrum. I samma byggnad finns också hemsjukvård och distriktssjuksköterskor.
På kort tid har sättet att arbeta med hemtjänst förändrats radikalt. Utgångsläget 2012 hade krisstämpel.
– Vi var tvungna att göra något. Missnöjda äldre, kritiska anhöriga, ökande sjukskrivningar bland hemtjänstpersonal var några symtom, berättar Åsa Swan. Kostnaderna steg medan kvaliteten för de äldre sjönk.
Insikten om behovet av förändring var därför stor och samstämmig hos såväl politiker och tjänstemän som hos hemtjänstens personal och chefer.
Stadsdelen Skönsmon i Sundsvall med drygt ett hundratal äldre utsågs till pilotområde.
– Vi började med att intervjua pensionärerna om vad som var viktigt för dem i förhållande till att de hade hemtjänst, berättar Åsa Swan, som blev projektledare.
De äldres svar ledde till att fokus inte längre kunde vara kostnadsjakt och tidsmätning.
– Vi insåg att hemtjänst inte går att styra effektivt med fabrikslogik, fortsätter Åsa Swan. Vi tänker först och främst i vad som är kvalitet för den äldre.

Byggde ingen kontinuitet

Ett nytt sätt att tänka utvecklades: omsorg om gamla människor kan inte minutstyras som bilproduktion vid ett löpande band. Äldre människors hälsoläge förändras ofta snabbt – då måste bemötande och insatser också göra det, omedelbart.
– Det här går inte att planera för i ett rutschema utan det måste finnas plats i själva mötet mellan mottagaren och givaren. Det är i det mötet som leveransen sker, säger Åsa Swan.
I det gamla systemet planerade en administratör – utan kontakt med de äldre mottagarna – i vilken ordning och hur hemtjänstpersonalens arbete skulle utföras under dagen. Insatser och resvägar kalkylerades på minuten.
– Det skapade en oro bland personalen inför varje arbetsdag, berättar Birgitta Sandström, som är chef för Skönsmons hemtjänstgrupper.
– De kunde hamna var som helst. Ena gången jobbade man i centrum, nästa dag på Södermalm, i slutet av veckan i Skönsmon.
Nya möten varje dag för såväl pensionärer som hemtjänstpersonal bygger ingen kontinuitet. 2013 låg genomsnittet på 27 olika personal per månad för varje pensionär.

Under all kritik

– För mig som chef var det tungt att ständigt få berättigad kritik från anhöriga utan att ha något att svara med. Man kunde bara hålla med om att det var under all kritik, säger Birgitta Sandström och suckar vid minnet.

Nu jobbar man istället i små arbetslag. Medelvärdet på kontinuiteten följs upp varje månad.
– Idag ligger vi på knappt nio personal per pensionär och månad.
Har man personalkontinuiteten på plats får man också annat på plats, förklarar Åsa Swan:
Tidskontinuiteten. Personalen kommer regelbundet på tider som den äldre önskar.
Omsorgskontinuiteten. Personalen gör insatserna på lika sätt. Pensionären behöver inte berätta och instruera varje dag för nya personer hur man vill ha det.
– Det i sin tur skapar förutsättningar för hemtjänstpersonalen att ta ansvar, bland annat eftersom de snabbt kan upptäcka förändringar. Risken att den äldre hamnar mellan stolarna minskar drastiskt, säger Åsa Swan.

Ökad arbetsglädje

I takt med att personalen ges större inflytande och ansvar ökar också engagemanget.
– Personalens arbetsglädje har ökat, man tycker numera att det är roligt att gå till jobbet, konstaterar hemtjänstchefen Karin Holmin. De som jobbar efter Skönsmo-modellen klarar sina kostnader bättre än andra, och det utan konkurrens.
Tolv hemtjänstområden av 17 är nu inne i det nya sättet. Tanken är att alla ska med.
I Sundsvall har den fyrkantiga industrilogiken och ekonomismen stämplat ut från hemtjänsten för gott, tror de tre runt bordet.
– Det finns heller ingen politisk oenighet om den nya vägen fram.

Massivt missnöje med stressad personal

Larmen om hemtjänst som sviker äldre är många. Medierna möter drabbade pensionärer nästan varje vecka. I höstas berättade exempelvis SVTs Uppdrag Granskning om Barbara Holsbeck i Göteborg som under två veckor fick möta 35 olika personer i sin bostad. Strokedrabbade Thomas Eriksson vittnade om hur han glömdes bort när hemtjänsten över-huvudtaget inte dök upp.
Nära 50 000 äldre är också direkt missnöjda med hemtjänsten, visar Socialstyrelsens senaste granskning: sällan eller aldrig ges undersköterskorna och vårdbiträdena tillräckligt med tid.

”Brister i hemtjänst kan inte accepteras”

SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam markerade under hösten i ett debattinlägg att om inte kommuner kan leva upp till Socialtjänstlagen måste staten skärpa tillsynen, men också formulera skarpa riktlinjer för hemtjänsten.
Socialstyrelsen har redan tagit fram nya riktlinjer för bemanning och individanpassning på särskilda boenden, påminde Christina Rogestam – just för att det på många håll fanns betydande brister.
– Men det finns minst lika stora missförhållanden i hemtjänsten. Därför bör Socialstyrelsen ta fram liknande riktlinjer för personalkontinuitet, individanpassad omsorg och uppföljning inom hemtjänsten.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2016-03-04
senioren-nr-1
Artikeln är hämtad ur Senioren nummer 1 / 2016. Missa inget innehåll - bli medlem i SPF Seniorerna och få Senioren kostnadsfritt eller starta en prenumeration på Senioren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2022 Senioren - När insidan räknas