”Gör om gör rätt”: Så gick rekordsatsning om intet
Foto: Gettyimages
Nyheter | Omsorg | OMSORG

”Gör om gör rätt”: Så gick rekordsatsning om intet

Äldresatsningen, som omfattade riktade statsbidrag på totalt 4,3 miljarder kronor och pågick under åren 2010–2014, missade målet. Det anser Riksrevisionen.

Jan Arleij
Publicerad 2021-01-18

Staten, alltså den dåvarande alliansregeringen med M, KD, C och L, ville stärka kvaliteten i den kommunala vården och omsorgen om äldre.

Men det blev inte som tänkt, menar Riksrevisionen i en kritisk rapport.

Granskningen visar att regeringen inte nådde huvudsyftet med så kallade kvalitetsregister, ett systematiskt förbättringsarbete som skulle komma alla äldre till del.

Helena Lindberg.

– Äldresatsningen bidrog till ett välbehövligt fokus på arbetssätten i äldreomsorgen. Men Socialstyrelsen borde tidigare ha fått ett tydligt uppdrag att omhänderta effekterna, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.

– Då hade det varit möjligt att utveckla ett långsiktigt stöd till kunskapsutveckling i kommunerna medan satsningen pågick.

Bra effekt

Men äldresatsningen fick andra positiva effekter än vad som från början var meningen, skriver Riksrevisionen i rapporten.

Till exempel har införandet av kvalitetsregister lett till klara förbättringar av vården och omsorgen för de personer som bor i särskilt boende och registreras i något av registren.

– Dessa personer får en bättre vård och omsorg i kommunen och det minskar deras behov av sjukhusvård. De löper också en klart lägre risk för olämplig läkemedelsbehandling och fallskador, säger Henrik Segerpalm, projektledare för granskningen, i pressmeddelandet från myndigheten.

Inte jämlik vård

Riksrevisionen bedömer att det här beror på att personalen vid äldreboenden använt kvalitetsregistren som ett beslutsunderlag i den löpande verksamheten, vilket alltså kommit de registrerade personerna till godo.

Tänk på det här, regeringen

Riksrevisionen har en rad uppmaningar till regeringen inför årets miljardsatsning på äldreomsorgen. Här är de viktigaste.

• säkerställ att det finns en plan för hur de uppnådda resultaten ska kunna omhändertas av ansvarig förvaltningsmyndighet efter avslut.
• ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur kommunernas journalsystem kan utvecklas.
• Socialstyrelsen bör utveckla en vägledning till kommunerna om hur kvalitetsregister ska användas i förbättringsarbetet.

Dölj faktaruta

Men det sättet att arbeta är inte i enlighet med den lagstiftning som reglerar användning av kvalitetsregister, konstaterar Riksrevisionen. Det står helt enkelt i strid med grundkravet att vård och omsorgs ska vara likvärdig.

– Registren har haft effekter på individnivå som redan borde ha varit omhändertagna av journalföringen. Journalföringen i den kommunala vården bör därför förbättras så att effekterna kan komma alla till del, säger Henrik Segerpalm.

Dubbelt arbete

Dessutom bör det ske en utveckling av tekniska möjligheter att dela information mellan journalsystem och kvalitetsregister. Annars uppstår lätt ett onödigt dubbelarbete, noterar Riksrevisionen.

Hela rapporten

Bra läsning för aktiva ledamöter i kommunernas pensionärsråd. Här finns granskningen i sin helhet. Rapporten ”Äldresatsningen – effektiviteten i statens satsning på kvalitetsregister i äldreomsorgen” färdigställdes i slutet av oktober.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2021-01-18

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2023 Senioren - När insidan räknas