Nyheter

Bättre snöröjning skulle rädda liv

Sveriges kommuner bör fastställa lokala mål för att minska antalet döda eller allvarligt skadade till följd av fallolyckor i trafikmiljö. Det kravet för flera pensionärsorganisationer fram på Aftonbladets debattsida.

Publicerad 2015-12-15

Dålig vinterväghållning isolerar många äldre eftersom man inte vågar ut på oplogade och osandade trottoarer och vägar.

En fallolycka kan för många sköra äldre innebära en livslång konvalescens.

Situationen är orimlig och djupt orättvis men skulle kunna förbättras om bara viljan finns, anser debattörerna Christina Rogestam, ordförande SPF Seniorerna, Christina Tallberg, ordförande PRO, Annastina Hörnfeldt, förbundssekreterare SKPF och Monica Green, ordförande NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande).

– Det är inte acceptabelt att framför allt äldre ska betala ett så högt pris för att kommunerna inte prioriterar vinterväghållningen för fotgängare. Det är hög tid för kommunerna att fastställa lokala mål för att minska antalet döda eller allvarligt skadade till följd av fallolyckor i trafikmiljö.

Organisationerna vill också se initiativ på mer samordnad, nationell nivå.

– Som drivkraft anser vi att det behövs en uttalad nationell ambition att minska fallolyckorna utomhus och för att den ska vara effektiv behövs en samsyn kring vilka krav man ska kunna ställa på god kommunal vinterväghållning.

Kommunerna borde underhålla sitt vägnät för gående och cyklande samtidigt eller till och med innan de snöröjer vägnätet för motorfordon, skriver debattörerna i inlägget.

– Då tar man fotgängares säkerhet och mobilitet på allvar. Fler kommuner borde dessutom följa goda exempel och dela ut gratis halkskydd till äldre samt se till att det finns stolar att i sitta på i anslutning till butiker så att man enkelt kan ta av och på halkskydden vid behov.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kostsamma fall

Varje år skadas 20 000 fotgängare av fallolyckor på snö och is

60 procent av fotgängarnas fallolyckor inträffar på snö och is och det sker till största del som singelolyckor där inget fordon är inblandat.

Samhällets kostnader för fallolyckor på snö och is uppskattas av Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) vara mellan två till fyra gånger högre än kostnaden för landets samlade vinterväghållning.

Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas