”Klart att dålig snöröjning stänger in äldre”
Nyheter | Halka
Foto: Colourbox

”Klart att dålig snöröjning stänger in äldre”

SPF Seniorerna får ett stort erkännande av NTF för sina insatser mot halkolyckorna. Engagemanget är glädjande stort, säger trafikombudet Bengt Bengtsson i Göteborg.

Publicerad 2015-02-10

Veteranen.se har tidigare rapporterat om en färsk undersökning som visar att varannan person över 65 har fallit på snö och is. Ett flertal så illa att de tvingats söka vård.
Det är NTF – Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande – som bland annat med hjälp av SPF Seniorerna har intervjuat mer än 4 200 personer som är 65 år och äldre om deras upplevelser av fallolyckor på snö och is.

– Ett antal av SPF Seniorernas medlemmar har lagt ner ett imponerande arbete och inte minst Gunnar Carlsson har som ordförande i NTF:s centrala äldreråd varit delaktig i att ta fram själva projektidén som vi sedan också lyckades få Trafikverket att finansiera, berättar Malin Lundgren som leder det treåriga projektet om äldres fallolyckor på is och snö.

Projektet har bland annat inneburit att NTF i tolv län har bjudit in trafikombud till utbildningar om hur man kan förebygga halkolyckor.

Gensvaret har varit stort och många av SPF Seniorernas trafikombud har sedan i sin tur informerat om hur äldre kan arbeta för att minska halkolyckorna.

Till sin hjälp har de haft ett presentationsmaterial och halkfoldrar med tips på vad man ska tänka på för att undvika att halka omkull vintertid.

– Vi på NTF uppskattar verkligen äldreorganisationernas engagemang att vilja bidra till det förebyggande arbetet. SPF Seniorerna har varit en viktig aktör i att sprida kunskap om halkskyddsanvändning bland äldre och har också medverkat till att vi har fått så många svar på vår enkätundersökning om halkolyckor, säger Malin Lundgren.
I Göteborg, Stockholm och Västerås gör äldreorganisationerna så kallade halkvandringar, där förbättringsområden rapporteras in till kommunen och fastighetsägare.
SPF Seniorerna Torslanda i Göteborgsdistriktet är en av föreningarna som har satsat mycket på projektet. Trafikombud i föreningen är Bengt Bengtsson.
– Engagemanget är glädjande stort, och inte bara i vår förening. Det finns trafikombud och därmed många halkvandrare ute i alla våra 26 föreningar runt om i distriktet.
Bengt Bengtsson talar återkommande om halkprojektet på föreningens månadsmöten.
– Jag uppmanar medlemmarna att när de observerar dåligt underhåll på trottoarer, vid affärer, busshållplatser eller på andra platser så ska de höra av sig till mig. Sen för jag det vidare till NTF.
Bengt Bengtsson säger att han delar NTF-rapportens slutsatser att bristfällig snöröjning och dåligt gatuunderhåll leder till att många avstår från att gå ut.
– Klart att dålig snöröjning stänger inne många äldre. Det riskerar definitivt att leda till en social isolering i onödan, i synnerhet för de äldsta och sköraste.
Men trafikombudet i Torslanda gör också en självkritisk reflektion.
– Göteborgs kommun delade ut gratis broddar redan förra vintern. Det är bra. Samtidigt måste vi fråga oss själva hur bra vi är på att sedan verkligen använda dem i tid.

 

Text: Jan Arleij

Satsar

Gratis broddar på många håll

Idag får seniorer i bland annat Göteborg, Haninge och Ängelholm gratis broddar av kommunen.
SPF Seniorerna i Stockholm kräver att politikerna i Stockholm stad väljer samma väg.
Huddinge kommun hör till de kommuner som lovat att införa gratis broddar nästa år.

Bengt Bengtsson
Bengt Bengtsson

 Malin Lundgren
Malin Lundgren

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas