Gratis broddar kan bli verklighet i fler kommuner
Nyheter | Halka
Birgitta Borg. Bild från SVTs ABC-sändning.

Gratis broddar kan bli verklighet i fler kommuner

Det hala väglaget har fått bland andra SPF Seniorerna i Stockholm att kräva broddar för alla över 65.

Publicerad 2015-01-16

Det omväxlande vintervädret i kombination med dåligt röjda och sandade trottoarer och gångvägar gör det glashalt på många håll. Framför allt är det äldre människor som råkar illa ut när de halkar omkull. Väghållningen måste bli bättre i flera kommuner, men det finns fler sätt att förebygga halkskador.

Idag får seniorer i Göteborg, Haninge och Ängelholm gratis broddar av kommunen, och i Huddinge kommun lovar man att införa gratis broddar nästa år, enligt ett inslag i ABC i SVT. SPF Seniorerna i Stockholm vill att även Stockholms stad ska ge alla seniorer gratis broddar. Idag är det många som håller sig inne av rädsla för att halka omkull, och de som vågar sig ut går helst mitt i bilvägen eftersom det ofta är där det är plogat och sandat.

”Vi sparar skattepengar. Vi sparar väldigt mycket smärta och oro hos de gamla och man vågar gå ut om man har ordentliga broddar. Det är många som inte vågar det annars”, säger Birgitta Borg från Stockholmsdistriktet i den lokala nyhetssändningen SVT ABC.

Och enligt sändningen ser det ut som om de kan få sin vilja igenom.

I Kungsbacka har man gjort ett försök med gratis broddar under 2012 och 2013. Projektet har nu utvärderats.

I utvärderingen ser vi att 10 % har ökat sin fysiska aktivitet och att drygt 80 % av personerna har bibehållit sin fysiska aktivitet de senaste två vintrarna. 70 % har känt sig säkrare och tryggare med hjälp av broddarna när de vistats ute.

”Kungsbackanämnden ser mycket positivt på det goda resultatet och vill därför uppmuntra äldre till att använda broddar även kommande vintrar. Nu vet vi att de kan bidra till att bibehålla eller öka äldres nivå av fysisk aktivitet samt öka tryggheten” skriver man på hemsidan. Trots det har man slutat förse seniorer med gratis broddar.

Här kan du se inslaget från ABC:

Tidigare artiklar i ämnet:

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas