Nya regler ska göra medicineringen säkrare
Foto: Colourbox
Nyheter | Vill minska skador

Nya regler ska göra medicineringen säkrare

Socialstyrelsen föreslår nya föreskrifter för hur läkemedel ska ordineras och hanteras. Ett steg i rätt riktning, menar SPF Seniorerna.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-07

– Syftet är att öka patientsäkerheten och effektivisera hanteringen. Fel läkemedel, fel dos av läkemedel och olämplig kombination av läkemedel ligger bakom 12,2 procent av alla vårdskador. Misstag sker längs hela kedjan, från beslut om ordination till iordningställande, administration och överlämnade av läkemedlen. Föreskrifterna berör därför många yrkesgrupper inom olika typer av verksamheter, säger Lisa van Duin, jurist vid Socialstyrelsen.

Bland annat ska hemtjänstpersonal utbildas i riskerna med felaktig hantering av läkemedel.

– Vårdgivaren måste också se till att hemtjänstens medarbetare har nödvändig information om den enskilda individens läkemedel. Innan de delar ut medicinen till en äldre person ska de kunna kontrollera att det är rätt antal tabletter, av rätt läkemedel, att dosen stämmer etcetera, säger Lisa van Duin.

Läkarens ansvar

De nya föreskrifterna anger tydligt vad läkare måste ta hänsyn till innan ett läkemedel över huvud taget skrivs ut. Bland annat ska övrig läkemedelsanvändning, kön, ålder, hälsotillstånd och andra pågående behandlingar och utredningar vägas in.

– Den som ordinerar ett läkemedel ska också bestämma ett datum när behandlingen ska avslutas eller följas upp. Tidpunkten ska tydligt framgå av patientens journal. Det här har särskilt stor betydelse för äldre personer. En vanlig orsak till brister i deras läkemedelsbehandling är att ingen uppföljning skett eller att den varit bristfällig, säger Lisa van Duin.

Positivt

Från SPF Seniorernas sida tycker man att förslaget låter bra, vid en första anblick.

– Det här verkar vara ett steg i rätt riktning. Både att det ställer högre krav på läkarna att kontrollera om läkemedel är lämpliga för individen och om de krockar med befintliga läkemedel, men också kunskapslyftet i hemtjänsten, så att de får bättre koll på de enskilda individernas läkemedel och kan se till att det blir rätt doser, säger SPF Seniorernas ordförande Christina Rogestam.

SPF Seniorerna har under flera år deltagit i projektet Koll på läkemedel som syftat just till att minska vårdskadorna som drabbar många äldre till följd av att för många kolliderande eller rent olämpliga läkemedel skrivs ut.

7 juni skickades föreskrifterna ut på remiss.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-06-07

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas