Är dina läkemedel farliga?
Foto: Colourbox
Medicin | Nyheter | Hela listan

Är dina läkemedel farliga?

Morfinplåster är vanliga, trots att de kan vara farliga för äldre. Och det finns fler läkemedel som är olämpliga för äldre. Kolla så att inte din medicin står med på listan.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-11-29

Tidigare i höst rapporterade DN om att förskrivningen av morfinplåster till dementa ökade. Nu har även Sveriges radio uppmärksammat den ökande användningen av morfinplåster.

– För en dement person kan ett fentanylplåster vara en dödsdom, eftersom morfinet hämmar de delar av signalsystemet som redan är nedsatta. En person kan tappa aptiten inom ett par dagar. Som morfinplåstren används i Sverige i dag handlar det om dödshjälp, ingen tvekan, säger professor Yngve Gustafson till DN.

Men det är inte bara morfinplåster som kan vara farliga för seniorer. I takt med att man blir äldre reagerar kroppen annorlunda på medicinska preparat, njurfunktionen kan bli sämre och kroppen kan ha svårare att hantera vissa substanser. Problemet är att läkemedelstester görs på unga, friska personer, och kunskapen om äldre är tyvärr fortfarande låg.

Ett sätt att kontrollera att du inte får olämpliga läkemedel är genom Olämpliga listan – om okloka läkemedel för äldre, som tagits fram av SPF Seniorerna  i samarbete med PRO och Apoteket Farmaci under projektet Koll på läkemedel.

Olämpliga läkemedel – Här är hela listan

Först anges substansens namn, därefter preparatets namn. Preparatnamn för sjukhuspreparat anges inte.

Medel vid mag-tarmsjukdomar
Glykopyrron – Robinul
Atropin – Sjukhuspreparat
Hyoscyamin – Egazil
Butylscopolamin – Buscopan
Scopolamin – Scopoderm

Medel vid hjärtarytmi
Disopyramid – Durbis

Medel som påverkar urinblåsan

Oxybutynin – Ditropan, Kentera, Oxybutynin
Tolterodin – Detrusitol, Detsel, Protol, Tolterodin
Solifenacin – Vesicare
Darifenacin – Emselex
Fesoterodin – Toviaz

Smärtstillande
Morfinkombination – Spasmofen, Sjukhuspreparat
Ketobemidon komb. – Ketogan
Tramadol – Gemadol, Nobligan, Tiparol, Tradolan, Tramadol

Medel vid parkonsonism
Trihexylfenidyl – Pargitan

Oro, ångest, sömnlöshet

Levomepromazin – Nozinan
Klorprotixen – Truxal
Klozapin – Clozapine, Leponex
Hydroxyzin – Atarax
Diazepam – Diazepam, Stesolid
Nitrazepam – Apodorm, Mogadon, Nitrazepam
Flunitrazepam – Flunitrazepam, Fluscand
Propiomazin – Propavan
Klomipramin – Anafranil, Klomipramin
Amitriptylin – Saroten, Tryptizol
Nortriptylin – Sensaval
Maprotilin – Ludiomil, Maprotilin

Antihistaminer vid hösnuva,allergi
Dimenhydrinat – Amosyt, Calma
Dexklorfeniramin – Polaramin
Alimemazin – Theralen
Prometazin – Lergigan
Tietylperazin – Torecan
Läs mer om Okloka listan

Ladda ner Olämpliga listan.

Dölj faktaruta

Är du senior och får en medicin som står på listan bör du diskutera detta med din läkare.

Frida Andersson Johansson
Publicerad 2016-11-29

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas