Koll på läkemedel utbildar äldre på webben
Nyheter | Utbildas
Koll på läkemedel utbildar seniorer Foto Colourbox

Koll på läkemedel utbildar äldre på webben

- En utbildad patient ökar förutsättningarna för en hög patienttillfredsställelse av vården. Det säger Lars-Åke Söderlund, ordförande i Koll på läkemedel, som nu startar en webbaserad utbildning av äldre själva.

Publicerad 2015-01-30

Samarbetsprojektet mellan SPF Seniorerna, PRO och Apoteket tar nu ett nytt steg för att pressa ned olämplig läkemedelsbehandling hos äldre.

Filosofin att äldre själva kan göra mycket för att påverka sin läkemedelssituation har länge legat som grund i projektet. Men verktyget att utbilda via internet är en ny satsning.

Utbildningen ska möjliggöra en ökad medverkan hos patienten kring behandlingen, säger Lars-Åke Söderlund, ordförande i Koll på läkemedel.

– Dagens patienter förväntar sig mer än information och en medicinskt korrekt utförd behandling. Den utbildning vi nu erbjuder ligger väl i linje med utvecklingen av patientcentrerad vård.

Projektets erfarenhet är att många människor, inte minst äldre, inte kan eller vågar ifrågasätta vårdens bedömning. Det ska webbutbildningen motverka, hoppas man.

– Under de drygt fem år som Koll på läkemedel verkat har en minskning skett i äldre patienters användning av sådana läkemedel som är klassificerade som olämpliga för äldre. Framför allt gäller detta ett narkotiskt smärtstillande medel och ett par lugnande medel och sömnmedel, säger SPF Seniorernas sakkunnige i läkemedelsfrågor Arne Melander.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fem delar

Utbildningen innehåller fem olika delar bland annat korta föreläsningar inom olika områden.

Det finns också stöd för dem som vill starta upp studiecirklar i ämnet.

Här hittar du utbildningen: kollpalakemedel.se

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor inom medicin, pensioner & skatter, må bra samt sex & relationer.