Nyheter

Förödande för sjuka äldre när piller byter färg och form

Ständiga byten av läkemedel riskerar allvarligt äldres hälsa. Det hävdar ”Koll på läkemedel” med SPF i en av huvudrollerna. På onsdagens seminarium i Almedalen ska man presentera ett recept på hur det kan gå till.

Publicerad 2014-07-02

 Koll på läkemedel – SPF, PRO och Apoteket – har två delmål på vägen:

  • Tillåt högst ett generiskt utbyte under ett recepts giltighet
  • För personer som är 75 år och äldre ska generiskt utbyte överhuvudtaget inte få förekomma

På seminariet kommer man att beskriva omfattningen av generiskt utbyte till äldre patienter.

I den påföljande debatten blir patientsäkerhet och äldres problem vid generiska utbyten av läkemedel särskilt belysta.

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel.

Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling.

Tandvårds- och Läkemedelsförmåndsverket (TLV) har beräknat att byte till generiska läkemedel ger staten en besparing på åtta miljarder kronor per år.

Men frågan är i vilken utsträckning äldre drabbas av felmedicinering som en direkt konsekvens av att generikaläkemedlen byts ut månadsvis med följd att läkemedlets namn byts ut och att både förpackningar och piller skiftar i såväl färg som form.

För den som redan har fem eller tio läkemedel att hålla reda på kan situationen bli förödande, menar Koll på läkemedel som hoppas att dagens seminarium ska få upp frågan på beslutsfattarnas agenda.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Det är generika

Man byter dyra originalläkemedel mot billiga kopior, generika.

2002 infördes substitutionsreformen i Sverige som innebär att Apoteket måste byta ut ett dyrare läkemedel till ett billigare om sådant finns tillgängligt.

Tid för seminariet: Onsdag kl 13.00-15.00

Plats: Wisby Strand, Donnersgatan 2

Arrangör:Koll på läkemedel genom Apoteket, SPF och PRO

De medverkar:

  • Eva Fernvall, Kommunikationsdirektör på Apoteket och moderator för dagen
  • Sofia Wallström, Generaldirektör, TLV
  • Jonas Ekström, Överläkare & verksamhetschef, Västmanlands sjukhus Sala
  • Michael Hoffman, Överläkare klinisk farmakologi Chef, Nätverk för läkemedelsepidemiologi
  • Sten Boström, sakkunnig vårdfrågor, PRO & Koll på läkemedel
  • Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef, Apotek Hjärtat
  • Lars-Åke Söderlund, Senior rådgivare, Apoteket
  • Lars Rönnbäck, Läkemedelsstrateg, Apoteket

Koll på läkemedel är en satsning som drivs gemensamt av SPF, PRO och Apoteket. I samband med seminariet lanserar Koll på läkemedel sin nya hemsida: www.kollpalakemedel.se

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas