Nyheter

SPF Seniorerna: Ständigt nya namn på läkemedel drabbar sjuka äldre hårt

Läkemedelsverket vill inte införa generisk förskrivning. Orimligt, säger SPF Seniorernas sakkunnige Arne Melander.

Publicerad 2015-05-04

I ett debattinlägg på Brännpunkt argumenterar Arne Melander och distriktsläkaren Bengt Järhult för att Sverige ska införa generisk förskrivning.

– Varje dag berättar patienter om dubbel- och annan felmedicinering som följd av namnförväxlingar. Att införa generisk förskrivning skulle till stor del lösa ovanstående problem, hävdar de båda.

Generisk förskrivning betyder att läkare på recept anger ett läkemedels kemiska (generiska) namn i stället för läkemedelsindustrins fantasinamn.

För att spara pengar kom 2002 en reformen om generiskt utbyte som innebär att ett originalläkemedel, när patentet gått ut, byts ut mot en billigare kopia på apoteket.

När ett företag sedan sänker priset på sin kopia under priset på den förut billigaste måste apoteket återigen byta till den nya billigaste.

– Reformen var visserligen nödvändig för att sänka de skenande läkemedelskostnaderna men orsakar stora bekymmer på grund av de olika namnen på ett och samma läkemedel, skriver Melander och Järhult.

Det var för ett år sedan som regeringen gav i uppdrag åt Läkemedelsverket att utreda eventuella vinster med att införa generisk förskrivning.

Uppdraget har nu slutredovisats i en rapport till Socialdepartementet. Slutsatsen är tummen ner för generisk förskrivning:

– Läkemedelsverket gör bedömningen att det inte kan säkerställas att ett införande av generisk förskrivning skulle ge en ökad patientsäkerhet.

SPF Seniorerna kommer i sitt remissvar till regeringen till en motsatt slutsats.

– Man har sålunda etablerat ett system som skapar förvirring hos patienterna, allra mest hos dem som är mest sårbara och har svårast att hålla rätt på alla sina läkemedel, skriver Arne Melander och Bengt Järhult:

* Dagens situation innebär att en äldre patient, som ofta har tio eller fler läkemedel, måste hålla reda på upprepade byten av flera av dessa medel.

* Många patienter tror att deras läkemedel heter Teva, Sandoz, Krka, Blufish och så vidare, medan andra tror att det senaste utbytet är ett helt nytt läkemedel som ska läggas till den redan omfattande medicineringen.

– Vi hoppas att Socialdepartementet, efter remissomgången, tar ställning för patientsäkerheten och ger läkarkåren ett nytt instrument, generisk förskrivning, för att kvalitetssäkra vården och patienters läkemedelsbehandling.

Läkarförbundet, Svenska Läkarsällskapet och Vårdförbundet kräver alla i sina remissvar att generisk förskrivning införs.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Generika

Generiska läkemedel är medicinskt utbytbara läkemedel med samma funktion, kvalitet och säkerhet som ett originalläkemedel.

Ett generiskt läkemedel kan säljas till ett lägre pris eftersom tillverkningen inte har några kostnader för forskning och utveckling.

Generiska läkemedel motsvarar idag 15 procent av den svenska läkemedelsmarknaden i värde och 49 procent i volym.

2002 infördes substitutionsreformen i Sverige som innebär att Apoteket måste byta ut ett dyrare läkemedel till ett billigare (generiska läkemedel) om sådant finns tillgängligt.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) har beräknat att byte till generiska läkemedel ger staten en besparing på åtta miljarder kronor per år.

Källa: Föreningen för generiska läkemedel

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas