Äldre tar risken när staten sparar på läkemedel
Nyheter | Farliga byten
Foto Jan Arleij

Äldre tar risken när staten sparar på läkemedel

Sju av tio äldre utsätts återkommande för byte av namn, färg och form på sina läkemedel. Det bäddar för allvarlig och omfattande felanvändning av medicinerna.

Publicerad 2014-07-02

Det hävdar nätverket Koll på läkemedel (SPF, PRO och Apoteket) som på onsdagen under ett välbesökt Almedals-seminarium (cirka hundra åhörare) presenterade förhandsresultat ur en kommande undersökning.

Det är när äldre får billigare – men medicinskt lika bra – kopior på sina läkemedel som man också måste hålla reda på helt nya, komplicerade namn på läkemedlen. Detta alltså trots att substansen är exakt densamma.

De nya läkemedlen – generika – har också ofta förpackningar som ser annorlunda ut.  Tabletterna har dessutom ofta getts en annan form och färg jämfört med tidigare.

Risken för sammanblandning är uppenbar och leder också för många till onödig felmedicinering, menar Koll på läkemedel.

Samhällets kostnader för subventionerade läkemedel pressas visserligen ner, men komplikationerna till följd av felmedicineringarna gör i längden spelet olönsamt för samhället och förödande för den sjuka äldre, menar nätverket.

Beskrivningen fick under seminariet stöd av en panel av experter.

En av dem, Jonas Ekström, överläkare och verksamhetschef vid Västmanlands sjukhus Sala, beskrev hur man kan komma åt problemet:

– Förbjud nya namn på läkemedlen. Se också till att substansnamnet alltid står på paketet med tre gånger större stil än företagsnamnet. Dessutom måste tablettens utformning vara likadan. Då är man på god väg.

Jonas Ekström lyfte också ett varnande finger för de olika läkemedel som kan köpas på andra vägar än via apoteket, exempelvis på internet.

– Jag har fått många rapporter från patienter som inte upplever att det nya läkemedlet gör någon skillnad. Det skulle behövas en analys av vilka substanser som verkligen finns i många av de produkter som finns ute till försäljning.

– Jag skulle inte bli förvånad om det i en hel del fall skulle visa sig att det bara finns halva mängden av den verksamma substansen eller till och med ingen alls i tabletterna.

Panelen, bland dem Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets generaldirektör Sofia Wallström, gav stöd åt kravet att problemet måste angripas, tyckte PROs expert Sten Boström efter seminariet.

– Men många andra problem måste också åtgärdas, exempelvis att ingen läkare i dagsläget tvingas ta ansvar för patientens hela läkemedelslista.

– Det är också så att det finns olika läkemedelslistor för samma patient inom vården och apoteken. Det innebär att det är mycket svårt eller omöjligt för den föreskrivande läkaren att med säkerhet få hela bilden, säger Sten Boström till veteranen.se.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

 

Läs mer här

Mer information om generika finns på den nya hemsida som Koll på läkemedel lanserade på seminariet.

www.kollpalakemdel.se

Här finns också nätverkets olika krav formulerade, bland dem: högst ett generiskt utbyte ska få ske under ett recepts giltighet och för personer 75 år och äldre ska generiskt utbyte inte få förekomma.

46 procent av alla äldre över 80 år har tio eller fler läkemedel.

Panelen:

  • Sofia Wallström, Generaldirektör, TLV
  • Jonas Ekström, Överläkare & verksamhetschef, Västmanlands sjukhus Sala
  • Michael Hoffman, Överläkare klinisk farmakologi Chef, Nätverk för läkemedelsepidemiologi
  • Sten Boström, sakkunnig vårdfrågor, PRO & Koll på läkemedel
  • Annika Svedberg, farmaci- och kvalitetschef, Apotek Hjärtat
Dölj faktaruta
Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas