Äldrevården går miste om halv miljard
Nyheter | Vård
Foto Colourbox

Äldrevården går miste om halv miljard

Regeringen och Sveriges Kommuner och landsting (SKL) jublar över sin gemensamma äldresatsning. Men 450 miljoner kronor kan inte betalas ut sedan kommuner och landsting inte uppnått målen.

Publicerad 2012-12-14

Veteranen.se kunde tidigare i höstas rapportera att risken var stor för att bara ett fåtal av Sveriges 21 län skulle klara målet att pressa ned olämplig läkemedelsbehandling med tio procent under 2012.

När regeringen igår slutredovisade resultaten visade det sig att endast två län klarat målet. Därmed tvingas socialdepartementet att behålla 125 miljoner kronor som annars hade gått ut till kommuner och landsting.

Än värre blev det när det gällde målet att minska undvikbar slutenvård och återinläggning inom 30 dagar med 10 procent. Inget enda län klarade detta, och därmed gick 325 miljoner kronor upp i rök.

För kort tid
– Det är i stort sett omöjligt att på mindre än ett år kraftigt minska återinläggningarna, säger Anders Knape, ordförande i Sveriges kommuner och landsting (M).

Han pekar på att var femte sjuk människa över 65 år blir oplanerat återinlagd. Det kan bero på problem med läkemedel, bristande uppföljning, inga eller fel hjälpmedel hemma, dålig kontakt med primärvård, sjukhus och kommunens omsorg.

– Att åtgärda detta kräver många olika insatser som nu satts igång. Under nästa år räknar jag därför med att en majoritet av landstingen lyckas minska återinläggningarna bättre än i år, säger Anders Knape.

Processen är igång
Som veteranen.se rapporterade igår har dock en hel del uppnåtts i äldresatsningen. För 2012 kommer 860 miljoner kronor i prestationsersättning att betalas ut.

Satsningen på att förbättra vården och omsorgen om de mest sjuka äldre – cirka 300 000 individer – pågår under hela 2013 och 2014.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas