Äldrevård kan gå miste om halv miljard
Nyheter | samordning
Landsting och kommuner går miste om stödpengar Foto Colourbox

Äldrevård kan gå miste om halv miljard

Regeringens äldresatsning ser ut att köra i diket. Stimulansmedel för en halv miljard kommer troligen inte att kunna delas ut sedan kommuner och landsting inte orkat leverera vad regeringen kräver.

Publicerad 2012-10-18

– Vi har nog varit för optimistiska. Tiden har varit väl kort, sa regeringens äldresamordnare Eva Nilsson-Bågenholm när hon för en stund sedan framträdde på Äldreomsorgsdagarna i Älvsjömässan i Stockholm.

Det är två områden – hur man undviker att lägga in sjuka äldre i onödan och hur man skär ner olämpliga läkemedel – som inte utvecklas tillräckligt.

Regeringens stimulansmedel för 2012 omfattar 1,1 miljarder kronor. Men staten kräver alltså motprestationer – och dessa ser alltså ut att bli för svaga ute i landets kommuner och landsting, för att kunna belönas.

Även stora framsteg
Men på tre andra fokusområden – palliativ vård, registrering av vårdinsatser i registret senior alert, tidig demensdiagnos och särskilda insatser för demenssjuka – är Eva Nilsson-Bågenholm desto mer positiv.

– Här ser vi stora, ibland fantastiska framsteg. Ofta är det med ganska enkla grepp man kan nå väldigt långt i att höja kvaliteten i vården, sa Eva Nilsson-Bågenholm och pekade på Åtvidabergs kommun som ett lysande exempel på hur man förbättrat arbetet med sin palliativa vård.

– Det är viktigt att lyfta fram också positiva exempel. Om mediernas rapportering kantrar över till att bara beskriva avigsidorna, så leder det till att människor förväntar sig dålig eller undermålig vård.

Mycket att vinna
Regeringens äldresamordnare betonade för åhörarna – många lokala beslutsfattare och chefer inom vården och omsorgen om äldre – att de aldrig kommer ifrån att tänka på pengar och hur resurserna ska räcka framöver.

– Pengarna är fördenskull inte målet, men medlet. När vi får allt fler äldre i vårdkrävande ålder och när vi vet att vården och omsorgen om de mest sjuka äldre inte alls är så bra och sammanhållen som den skulle borde vara, så har vi alla skäl att tänka på hur vi ska använda resurserna effektivare, sa Eva Nilsson-Bågenholm.

Regeringens strategi är just denna: om de svårast sjuka äldre – 300 000 personer i dagens läge – får rätt vård och omsorg på rätt plats i vårdkedjan kommer stora resurser att sparas in. Dessa resurser kan bidra till att klara den kraftiga ökning av svårt sjuka äldre som man ser komma inom en snar framtid.

Tillbaka till Borg
Veteranen har i sitt senaste nummer granskat hur mycket av regeringens stimulansmedel som riskerar att frysa inne.

Sannolikt väntar nu förhandlingar inom regeringen om hur de överblivna pengarna ska användas: antingen går de in i statens stora plånbok, eller också lyckas socialdepartementet behålla dem.

650 miljoner
Det är de två största stimulansområdena som berörs: läkemedelssatsningen och den undvikbara slutenvården. 325 miljoner kronor vardera.

I sämsta scenariot går alltså äldrevården ute i landet miste om 650 miljoner kronor.

Besked om vilka kommuner och landsting som får stimulansmedel, och för vad, kan komma i slutet av månaden, säger Eva Nilsson-Bågenholm till veteranen.se

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Läs mer

I en längre intervju berättar Eva Nilsson-Bågenholm om svårigheterna med att lyfta vården av de mest sjuka äldre.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas