Nyheter | Omsorg | Vård

Vårdchefer övergivna när medierna granskar

Inte bara sjuka äldre och jäktade undersköterskor far illa när äldrevården är underbemannad. Om medierna slår ner på brister och missförhållanden drabbas också vårdcheferna mycket hårt.

Publicerad 2012-10-18

Maria Wramsten Wilmar är psykolog och doktorand vid Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan och Högskolan i Borås.
På Äldreomsorgsdagarna i Stockholm berättar hon om sin nya forskning: Vad händer med chefer inom offentlig verksamhet som fokuseras av media? Hur känns det att hamna i mediestormen och hur bör man då agera?
– När vår forskargrupp började titta på frågan visade det sig att det inte finns någon forskning alls om det här problemet, säger Maria Wramsten Wilmar som fick börja från början:
– Genom att tala med ett antal chefer, deras familjer och studera deras ledningsorganisationer.

Lämnas ensamma
Bilden som Maria Wramsten Wilmar får fram är närmast brutal.
– De chefer som har utsatts för medialt fokus är ensamma. Sjukhusdirektörer som vi talat med har en bild att de bara skulle klara av det stormen på egen hand, ´jag har ju lönen´. Man pratade inte med kollegor eller familj.
En effekt blir att de många gånger isolerar sig alltmer, på jobbet och även socialt.
– Det finns mycket att önska av ledningskulturen. Idag låter man cheferna stå alltför ensamma, istället för att ha en strategi för hur man tillsammans möter ett medialt fokus.

Flyktimpuls
Ett av Maria Wramsten Wilmars råd är att svara på mediernas frågor på ett mer organiserat sätt.
– En effekt av att vara ensamma i ett mediedrev är att flyktimpulsen tar över, med följd att man bara blir ännu mer jagad. Alternativt svarar man men ogenomtänkt och stressat.
– Be i stället att få återkomma med svar, och använd då tiden till att gemensamt komma överens inom ledningsgruppen vad man ska svara. Ring sedan upp journalisten och ge er genomtänkta och gemensamt förankrade version.

Strategi saknas
Maria Wramsten Wilmar är noga med att påpeka att mediernas roll är att granska. Vårdorganisationerna behöver svara upp genom att bli mer professionella på att bemöta de kritiska frågorna på ett mer konstruktivt sätt.
– Cheferna kan inte lämnas ensamma när det stormar. Det slår hårt rent mänskligt, och det leder inte till de bästa svaren. Vårdorganisationen måste utveckla en gemensam strategi.

Bryter ner
Rubriken för hennes föreläsning är ”Vanvård eller vanföreställningar? Om mediebilden av äldreomsorgen”.
– Om en vårdorganisation hela tiden låter en individ, en chef ta hela smällen, ge alla svaren och inte har ett tydligt, genomtänkt internt stöd så går det inte särskilt bra, varken för individen eller organisationen.
– Det tar bara olika lång tid innan man börjar identifiera sig med bilden av en dålig vårdgivare.

Person och funktion
Man måste skilja på person och funktion, säger Maria Wramsten Wilmar, som inte bara forskar utan också hjälper vårdorganisationer som hamnar i mediestormar att hantera den kris som ofta utvecklas.
– Erfarenheten är att det är oerhört centralt att man svarar medierna med ett organisationsperspektiv – det gör att drevets längd blir kortare, säger Maria Wramsten Wilmar.
– Svarar man ensidigt med en chef, en person så leder det till en negativ personifiering i medierapporteringen. Det i sin tur gör att den utsatte chefen undviker att fatta beslut och undviker att ge besked av rädsla för att ge medierna ytterligare ett köttben.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas