Nyheter

Äldreomsorgsdagarna 2012: Äldre kan själva

Den svenska äldreomsorgen möts under två dagar i Älvsjömässan i Stockholm. Temat är att äldre kan betydligt mer än vad omgivningen, och ofta de äldre själva, tror.

Publicerad 2012-10-17

Äldreminister Maria Larsson (KD) inleder om någon timme, och därefter drar 6 parallella spår med 29 seminarier i gång.

Även SPF finns med bland föreläsarna. Förbundets sakkunnige i läkemedelsfrågor Lars Nilsson framträder senare under onsdagen under rubriken ”Förbättra äldres läkemedelsbehandling”.

Ligger i tiden
Temat för årets upplaga av Äldreomsorgsdagarna är alltså ”Äldre kan! – med rätt förutsättningar.”

Möjligen kan dagarna utmynna i en attityd som ligger i linje med SPFs arbete mot ålderism, alltså fördomar mot äldre som grundas just på ålder.

Budskapet rimmar också med EUs äldreår som har underrubriken aktivt åldrande.

Underhållning och eftertanke
Många kända föreläsare och underhållare kommer att inspirera de hundratals mässdeltagarna, bland dem Elsie Johansson, mångsidig författare som vid fyllda 80 år också debuterade som dramatiker och Tom Alandh, journalist och dokumentärfilmare på Sveriges television.

Prisutdelning
Under onsdagen kommer också Värdegrundspriset att delas ut av Maria Larsson.

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Mötesplats

Äldreomsorgsdagarna arrangeras av tidningen Äldreomsorg i samarbete med Fortbildning AB.

Syftet med Äldreomsorgsdagarna är att skapa en mötesplats för alla yrkeskategorier inom äldreomsorgen.

Årets konferens är den elfte i ordningen och samlar cirka 1000 personer.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas