Nyheter | Vård

Äldresatsning ger miljard i belöning

Sveriges kommuner och landsting får nära en miljard i prestationsersättning ur regeringens satsning på att förbättra vården för de mest sjuka äldre.

Publicerad 2013-12-16

Det är tredje året som satsningen pågår, och 2013 års mål har nåtts betydligt bättre än fjolårets, menar SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det är ett stort framsteg jämfört med förra året, då nästan en tredjedel av pengarna inte betalades ut. Och ändå var målen tuffare i år, säger Hans Karlsson, direktör på SKL:s avdelning för vård och omsorg.

Förra året fick ett antal kommuner och län inga belöningspengar alls. I år däremot får samtliga kommuner och landsting del av prestationspengarna.

Mest får i år Stockholms läns landsting, cirka 50 miljoner och Region Västra Götaland som får nästan lika mycket, 47 miljoner.

Bland kommunerna toppar Stockholm med 46 miljoner, följt av Göteborg med cirka 18 miljoner.

Räknar man istället ersättningen per invånare 65 år och äldre, hamnar Gävleborgs läns landsting i topp med 259 kronor per individ.

Snittet bland landstingen är 159 kronor.

Bland kommunerna är det Söderhamn. Lekeberg och Laxå som får mest per invånare 65 och äldre, mellan 759-801 kronor. Snittet i kommunerna ligger på 348 kronor, enligt SKL:s sammanställning.

Regeringen fattade beslut om stimulansmedlens fördelning på sitt sammanträde i torsdags. Sammanlagt fördelades 915 miljoner kronor.

Man bestämde vidare att överenskommelsen med SKL för 2014 års satsning på sammanhållen vård för de mest sjuka äldre också ska få kosta en miljard kronor.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Fem områden

Landstingen och kommunerna har fått prestationsersättning för uppnådda mål inom följande fem områden:

• Preventivt arbetssätt
• God vård vid demenssjukdom
• God läkemedelsbehandling för äldre
• God vård i livets slut
• Sammanhållen vård och omsorg – undvikbar slutenvård och återinskrivning inom 30 dagar.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas