Nyheter

Äldresatsning förlorar 325 miljoner för gott

Finansdepartementet under Anders Borg (M) tar nu tillbaka 325 miljoner kronor från Socialdepartementet under Göran Hägglund (KD). Pengarna skulle ha gått till de mest sjuka äldre.

Publicerad 2013-02-05

Skälet är att landstingen inte uppnådde 2012 års krav för att kvalificera sig för att få pengarna som ingick i regeringens fleråriga äldresatsning.

Kravet var att återinskrivningen på sjukhus inom 30 dagar skulle minska med minst tio procent. Landstingen och regionerna skulle också försöka få ner så kallad undvikbar slutenvård.

Som veteranen.se tidigare rapporterat klarade inget enda landsting att nå målet.

Fick avslag

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därefter begärt att pengarna ska föras över till 2013 i stället.

– Men det gick inte, socialdepartementet ansökte om att få behålla pengarna men finansdepartementet sade nej, säger SKL:s projektchef Maj Rom till Dagens medicin.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas