Nyheter

Nya siffror: Svårt sjuka äldre ger vården lågt betyg

Svårt sjuka äldre saknar tillit till vården. Stödet brister både när de blir akut försämrade och när de ska skrivas ut från sjukhuset.

Publicerad 2013-02-14

Det är kommunernas och landstingens egen undersökning som visar på ett fortsatt mycket allvarligt läge när det gäller samordningen av vården och omsorgen.

Drygt 1 000 äldre människor, som oplanerat återinskrivits på sjukhus inom 30 dagar, har intervjuats om hur de uppfattar vården före, under och efter den aktuella sjukhusvistelsen.

Fick ingen information
Undersökningen, som kallas webbkollen, finns på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

När 18 av 21 landsting har svarat framträder den kritiska bilden:

•    43 procent av de äldre fick inte vara med och planera för hemgången från sjukhuset
•    45 procent fick ingen information om vad som planerades vid hemkomsten
•    30 procent visste inte vem man skulle vända sig till med eventuella frågor

– Webbkollen ger inget bra betyg till hur vi arbetar i vården. Undersökningen är väldigt belysande för svårigheten att ge en vård och omsorg som hänger ihop ur den enskildes synvinkel, säger Jan Olov Strandell, som samordnar analysarbetet i projektet om sjuka äldre, som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, till tidningen Dagens medicin.

SPF utreder
Att svårt sjuka äldre tillåts falla mellan stolarna – mellan landsting och kommuner och mellan läkarna och övriga primärvården – har påpekats och kritiserats av SPF under många år.

Ett krav som förts fram är att en huvudman tar över hela ansvaret för vården och omsorgen om äldre.

Just sitter en arbetsgrupp under ledning av förbundsstyrelseledamoten Eva Sahlin och analyserar vilka åtgärder som är lämpliga för att komma tillrätta med problemen.

Hägglund kritisk
Socialminister Göran Hägglund (KD) är bekymrad över den dåliga samordningen.

– Vi måste bli bättre på att ta hand om våra multisjuka äldre. Idag är ansvaret för dessa personer delat mellan kommuner och landsting och alltför ofta brister det i helhetsansvaret och den äldre hamnar mellan stolarna. Det här måste vi komma åt, skriver Hägglund i sitt veckobrev.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Webbkollen

18 av 21 landsting hade i januari 2013 rapporterat in svar till Webbkollen.

Östergötland, Halland och Skåne har inte svarat.

Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas