Nyheter

Storsatsning på multisjuka äldre

Publicerad 2011-01-12

Beskedet ges i dag på DN Debatt av socialminister Göran Hägglund (KD) och barn- och äldreminister Maria Larsson (KD).

Regeringen presenterar därmed ramarna för den satsning på multisjuka äldre som aviserats redan under förra mandatperioden och som också formulerades som vallöften i höstas.

Fortsätter arbetet
Att ge äldre personer en god vård och omsorg är komplicerat. Det har inte saknats initiativ för att göra det bättre genom åren, konstaterar de båda statsråden.

Bland annat har regeringen under 2010 gjort en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). ”Det är en positiv början. Men det är nödvändigt med ett fortsatt och mer kraftfullt och gemensamt utvecklingsarbete. Vår bedömning är att här finns stora möjligheter till bättre vård och omsorg.” skriver Göran Hägglund och Maria Larsson.

”Frågan om de mest sjuka äldres vård och omsorg ska vara en mycket prioriterad fråga under de närmaste fyra åren.” lovar de båda och pekar på att antalet personer som är 80 år och äldre kommer att öka med 45 procent mellan åren 2020 och 2030.

”Vi måste nu förbereda oss på att ett ökat antal personer med flera, samtidiga sjukdomar, kommer att uppnå hög ålder. Äldre personer, med omfattande behov av insatser både från kommunens äldreomsorg och landstingens hälso- och sjukvård, ska som alla andra medborgare få en vård och omsorg efter behov.”

Ekonomiska morötter
I budgeten för 2011, som finansminister Anders Borg (M) presenterade den 12 oktober, öronmärkte regeringen 150 miljoner till att göra vården och omsorgen mer sammanhållen.

Hur och när regeringen ska fördela de 3,7 miljarder kronor som man talar om i dag återstår att se. Eva Nilsson Bågenholms arbetsgrupp ska ”överväga hur kommuner och landsting kan få del av de riktade resurstillskotten i proportion till uppnådda förbättringar”, skriver Hägglund och Larsson.

”Satsningen ska premiera resultat så att lokala lösningar kan växa fram, som är mer anpassade till förutsättningar i respektive landsting och kommun.”

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se
 

 

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas