Nyheter

Sjuka äldre sätts i nytt ljus

Publicerad 2011-03-15

Norra Latins konferenscenter i Stockholm var fullsatt till sista stol. Professionen från kommuner och landsting fanns på plats för att ta del av de nya rönen.

264 äldre människor – 75 år och äldre och med minst tre sjukdomar – med stora behov av såväl medicinska åtgärder som kommunal äldreomsorg har kartlagts in i minsta detalj, från medicinlistor till kostnader för onödiga ambulanstransporter.

Inte anpassade
Undersökningen visar att systemen inte är anpassade för de sjuka äldre som behöver omfattande insatser från specialiserad vård, primärvård och kommunal vård och omsorg, konstaterar SKL.

– Att skräddarsy insatser utifrån den äldres behov och att hitta nya lösningar för samordning och tidig upptäckt är en utmaning för kommuner och landsting, konstaterade Göran Stiernstedt, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Prestation gäller
Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm fanns bland konferensdeltagarna.

– De nära fyra miljarder som regeringen kommer att satsa för att utveckla äldrevården de närmaste fyra åren blir kopplade till vad man faktiskt uppnår, säger Eva Nilsson Bågenholm till veteranen.se.

– Mycket viktigt blir att ledarskapet ute i kommuner och landsting tar sitt ledaransvar för att de nödvändiga förbättringarna ska bli verklighet.

SPF tryckte på
SPF och PRO fanns på plats under SKL-konferensen. Man hade en nyckelroll i såväl inledning som avslutning.

SPFs läkemedelsexpert Lars Nilsson och PROs ordförande Curt Persson välkomnade konferensen och dess inriktning på att verkligen försöka åstadkomma nytänkta sätt att förbättra omhändertagandet om de multisjuka äldre.
De båda uppmanade deltagarna att inte låta ambitionerna stanna vid en konferens, med det humoristiskt formulerade men samtidigt allvarliga tillägget att det inte kommer att tillåtas, eftersom miljontals pensionärer genom sina äldreorganisationer kommer att driva på mycket aktivt i frågan.

Speglar en ålderism
SPF ska fortsätta i flera år med läkemedelsprojektet Koll på läkemedel, exemplifierade Lars Nilsson, och nu var tonen skarp:
– Läkemedelsbehandlingen och intresset för äldres sjukdomar fungerar oerhört olika i olika kommuner och detta speglar en ålderism i samhället som vi inte kan acceptera.
– Ta patientens, ta den äldres perspektiv – det kommer att förändra saker och ting av sig själv, sa Lars Nilsson och riktade sig brett till representanterna för kommuner och landsting på alla nivåer.

Bidra med egen kraft
Lars Nilsson markerade också att SPF inte bara vill sätta press på beslutsfattarna utan även bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbete bland äldre.

– Vi försöker nu för fullt att lära våra medlemmar ställa vassa frågor till sina läkare när de skriver ut nya mediciner. Det kan bli tusentals äldre som kommer att lära sig att ställa vassa frågor. Läkarna kommer att gå till läkemedelsindustrin och säga att det här måste ni fixa!

Jan Arleij
Jan.arleij@veteranen.se

Kort om undersökningen

  • Undersökningen är en del av arbetet inom SKL:s prioriterade fråga Bättre liv för sjuka äldre. 12 landsting och 29 kommuner har deltagit.
  • Den omfattar 18 månader i den äldre, hemmaboende multisjukas liv och består av intervjuer med den äldre och dennes anhöriga/närstående, insamling av register- och journaldata och fakta om läkemedelsanvändning.
  • Kostnaderna är kartlagda i detalj. Slutsatsen under konferensen blev att pengar finns i äldrevården – men de används ineffektivt.
  • Rapporten blir helt klar under senvåren.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas