Nyheter | Vård

Sjuksköterskor kan för lite om vård av äldre

Av de sjuksköterskor som arbetar inom vården och omsorgen om äldre har färre än två stycken av hundra en specialutbildning inom vård av äldre. Det visar en kartläggning som Socialstyrelsen har gjort.

Publicerad 2012-02-15

Det finns stora brister när det gäller kunskaper om äldre personers hälsa och sjukdomar inom dagens äldrevård.

Läget för gruppen sjuksköterskor är bara ett exempel, men ett talande sådant:

Av 12 316 sjuksköterskor som arbetar med vård eller omsorg om äldre är det bara 197 sjuksköterskor – eller 1,6 procent – som har läst ett påbyggnadsår och är specialiserade inom vård av äldre.

Flera yrkesgrupper
Socialstyrelsen har i en tidigare rapport visat att det finns liknande kompetensbrister hos många läkare.

– Men det gäller i allra högsta grad även andra yrkesgrupper som socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och psykologer, säger utredaren Frida Nobel.

Avgörande utmaning
Det är främst inom ämnena geriatrik och gerontologi som yrkesgrupperna behöver förbättra sin kompetens.

– Det borde vara en självklarhet att all personal som möter äldre i sin vardag har gått en grundkurs i geriatrik och gerontologi. Men så är det inte idag. Frågan om kompetens är en av vårdens och omsorgens allra största utmaningar. Det handlar om att ge kvalificerat stöd och hjälp till en växande äldre befolkning, säger Lars-Erik Holm, generaldirektör för Socialstyrelsen i en presskommentar.

Jan Arleij
jan.arleij@veteranen.se

Två förslag

Socialstyrelsen anser i rapporten att framför allt två saker behöver göras:
• Öka andelen sjuksköterskor som genomgår specialistutbildning i vård av äldre. Dessutom bör fler yrkesgrupper som till exempel socionomer ges möjlighet till vidareutbildning i geriatrik och gerontologi.
• Innehållet i grundutbildningarna i de olika högskolegrupperna måste ses över för att säkerställa att behovet av kompetens inom geriatrik och gerontologi motsvarar patienternas, hälso- och sjukvårdens samt socialtjänstens behov.

Idag är 494 000 invånare över 80 år. 2030 är antalet 800 000.

Geriatrik handlar om åldrandets sjukdomar.

Gerontologi handlar om det naturliga åldrandet.

Dölj faktaruta

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas