Nyheter

Just nu: debatt i riksdagen om äldrevården

Just nu pågår en debatt i riksdagen om krisen i äldrevården. - Det går inte att utbilda så att två händer blir fyra i äldrevården, säger Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpartiet som har tagit initiativ till debatten.

Publicerad 2011-12-16

Det är socialutskottets ledamöter som håller debatten, som började klockan 9.00 och som går att följa via riksdagens webb-TV. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Från regeringen deltar äldreminister Maria Larsson (KD).

– Kanske är det dags för en särskild äldremyndighet, säger Lena Hallengren, Socialdemokraternas företrädare i debatten. Det är också dags att säkra välfärden före skattesänkningar.

Risk för förenkling

Margareta B Kjellin (M) markerade det helt oacceptabla att Caremas sätt att göra vinster ur vården omöjliga att beskatta.

– När det gäller problemen i äldrevården så är de inte nya. Miljöpartiet vill ha bemanning och kompetens, men var är resurserna?

Risk för förenkling

Barbro Westerholm, Folkpartiet, slår fast att vanvården och missförhållandena måste åtgärdas.

– Samtidigt måste vi lyfta fram de ställen där det fungerar väl, och ta lärdom av de positiva exemplen.

Vanvård rapporteras från såväl privata som kommunala boenden, i såväl socialdemokratiskt som borgerligt styrda kommuner, konstaterar Barbro Westerholm, som också framhåller att det är för enkelt att tro att ett fixerat tal för minimibemanning i äldrevården skulle lösa problemen.

Hearing ger eko

Debattörerna hänvisar i debatten till gårdagens hearing i socialutskottet, och upprördheten går inte att ta miste på hos ledamöterna över exempelvis Socialstyrelsens lista över orättvisor i landets äldrevård.

– Vi behandlar inte äldre värdigt, anser Per Ramhorn (SD).

Man konstaterar samtidigt att Socialstyrelsen aldrig någonsin har haft så många uppdrag samtidigt som syftar till att förbättra vården och omsorgen om de äldre.

Tungt ansvar på regeringen

– Folkstormen som följde på medicinskt ansvariga sjuksköterskor och läkare som har riskerat sina jobb har lett till att vårdbolagen nu säger att man ska skatter för sina vinster. Ansvaret för att äldrevården har blivit en handelsvara faller tungt på regeringen, säger Eva Olofsson (V).

– Det är inte bara Carema som har problem. Vintertullen och Attendo Care är ett annat exempel. Men även i kommunala boenden finns problem. Skillnaden är bara att när det sker i exempelvis Norrköping så agerar politikerna och andra snabbt. I fall som Koppargården och Vintertullen har missförhållandena pågått under många år.

Vänsterpartiet säger att man vill öronmärka pengar till personalförstärkningar i kommunerna.

– Men vad vill egentligen regeringen?

Värdegrunden avgörande

Nu går äldreminister Maria Larsson upp i talarstolen:

– Värdegrunden är ett bra vaccin mot vanvård. Nu håller vi på att implementera den i landets kommuner. Sen måste det kompletteras med fortbildning och en rad andra åtgärder. Vi måste arbeta på många fronter. Man löser inte problemen med ett enda alexanderhugg.

– Var är Socialdemokraternas ekonomiska förslag för äldreomsorgen? Var är resurserna man vill satsa?

Värdegrundsarbete i regeringen

Gustav Fridolin i sitt andra inlägg:

– Jag upprepar vårt krav på ökad bemanning. Det skulle sätta press på utförarna. Jag vill ha ett svar från regeringen på om man ställer upp på detta. Men jag får inget svar. Det enda jag hör är att regeringen vill satsa på ”värdegrunden”.

– Men värdegrund måste handla om att det ges möjligheter att förverkliga den värdiga vården. Det är kanske inte personalens värdegrund som ska sättas i fokus, utan politikernas. Det grundläggande problemet i svensk äldreomsorg är nog inte personalens värdegrund utan kanske snarare politikens värdegrund. Man har skurit ned så kraftigt i personalstyrkan att vi nu tvingas se skandaler som skadar hela vårt förtroende för omsorgen och tryggheten inför ålderdomen. Sedan är man inte beredd att satsa det som krävs för att reparera den skada som är gjord. I stället skyller man indirekt på personalen. Kanske skulle det behövas ett värdegrundsarbete också i Regeringskansliet.

Lena Hallengren (S):

– Det är uppenbart, särskilt efter gårdagens hearing, att det saknas resurser i äldreomsorgen, att det är för lite personal. Regeringens signaler om att med lag tvinga kommunerna är olyckligt, det har gått prestige i frågan.

Margareta B Kjellin (M):

– LOV lagen om ett valfrihetssystem gör det möjligt att ställa kvalitetskrav. Därför är den lagen så viktig. Därför är det så sorgligt att oppositionen inte går med på det här.

Barbro Westerholm (FP):

– Riskkapitalbolagens skatteplanering i äldrevården är oacceptabel. När det gäller att klara äldreomsorgen framöver så gäller det att satsa på förebyggande arbete. Men resurser används fel, igår fick vi veta att äldre körs till akuten i stället för i boendena. När slutet närmar ska sjukvården komma till äldre. Helhetsperspektivet i vården och omsorgen om den äldre saknas också fortfarande.

– Den felaktiga läkemedelsanvändningen kostar minst tio miljarder om året, sannolikt mer. Det finns mycket att göra för att använda pengar.

Kommunernas ansvar för att upphandlingen fungerar går inte att komma förbi. Här måste man bli mycket bättre.

Anders W Jonsson (C):

– Vinstbegränsningar i äldrevården som Vänsterpartiet ropar efter kommer att leda till färre alternativ för äldre.

– Sandviken med S och MP i kommunledningen låser in dementa utan tillsyn. Fridolin och Hallengren – ta kontakt med era kollegor i Sandviken och tala om att också dementa är individer med unika behov.

Eva Olofsson (V):

– Jag tolkar regeringen som att man tycker att det är okej att privata storbolag gör vinst på att driva äldreomsorg i Sverige bara man betalar skatt.

– Den stora förändringen i äldreomsorgen som behövs är att bryta den utveckling som har varit med krympande resurser till äldreomsorgentrots att de äldre blir fler.

Vad är det för fel att tydliggöra i bemanningstal vad som krävs för att ge en värdig vård till dementa? Jag uppfattar att Maria Larsson är positiv till detta, men vad tycker M, C och FP egentligen?

Maria Larsson (KD):

– Det är för att regeringen har ändrat tillsynen som gör att vi har fått kunskap om hur det går till på natten på många demensboenden. Det är därför att vi i regeringen bett Socialstyrelsen om att ta fram instrument för att göra det lättare för kommunerna att bedöma hur mycket bemanning som behövs.

– Vår regering har genomfört fler åtgärder för att förbättra äldreomsorgen och äldrevården än någon annan regering.

 Gustav Fridolin (MP):

– Är äldreomsorgen underbemannad så blir också de äldre övermedicinerade. Det är ofta så resurserna och bemanningen i äldreomsorgen hänger ihop med de problem som finns.

Lena Hallengren (S):

– Det måste bli en nolltolerans mot vanvården av äldre. Då räcker inte regeringens pressmeddelandepolitik. Det krävs nu långsiktiga perspektiv, tioårsperspektiv för att ge personalen tillräckliga möjligheter.

– Jag lastar inte regeringen för alla äldrevårdens problem. Men Margareta Kjellin försöker hela tiden ge socialdemokrater skulden för problem som finns. Det är barnsligt.

Margareta B Kjellin (M):

– Nej, jag sa att problem finns i alla kommuner. Det sa jag tydligt från början. Nej, det handlar om något annat. Det handlar om att personalen måste få bra arbetsförhållanden och få relevant utbildning.

– Vi är på god väg. Äldreomsorgen hör till det viktigaste i välfärden som vi satsar på. Jag känner mig trygg med att vi håller på att få en äldreomsorg som gör livet värt att leva.

Barbro Westerholm (FP):

– Vi måste komma åt kompetensbristen. Jag vet att utbildningsministern är på väg att ta tag i de här frågorna. Det måste bli ett karriäryrke att vara till exempel undersköterska. Geriatriken och läkaryrket måste förändras så att de svarar mot behoven.

– 2001 gav Sveriges Pensionärsförbund ut boken ”Vågar jag bli gammal?”. Tyvärr är frågan fortfarande aktuell.

Anders W Jonsson (C):

– Oppositionen har fastnat i två perspektiv. Att man som vårdgivare inte ska kunna få göra vinst och att det måste till en fixerad minimibemanning. Men till exempel demenssjuka är unika individer som inte kan betraktas som något man kan räkna som pinnar.

Per Ramhorn (SD):

– Jag tror att alla här inne vill ha en god äldreomsorg som vi alla kan vara stolta över.

Eva Olofsson (V):

– Jag konstaterar att Sverigedemokraterna tycker att riskkapitalbolag har en roll att spela i svensk äldreomsorg.

– Det var tydligt i går på hearingen från forskare och andra håll att resurserna till äldreomsorgen har minskat under en lång rad av år, och det har drabbat kvaliteten. Därför vill vi satsa resurser på att förstärka äldreomsorgen.

Maria Larsson (KD):

– Det har uträttats mycket bra äldreomsorg idag. Men det finns risk för vanvård i såväl privata som kommunala äldreboenden. Därför måste regelverket vara tydligt. Tillsynen måste fungera.

– Kan man då vaccinera mot vanvård? Nej, inte helt och hållet. Misstag gör alla. Men de systematiska bristerna kan vi göra något åt, de kan förebyggas, med bra uppföljning och utvärdering, och med ett bra värdegrundsarbete. Med förslag om bemanning kan man understödja detta.

– Vi har påbörjat en resa för att förebygga dessa brister. Jag hoppas på konstruktivitet från oppositionen.

Därmed avslutade Maria Larsson debatten i riksdagen.

Jan Arleij

jan.arleij@veteranen.se

De debatterar

Statsrådet Maria Larsson (KD)

Gustav Fridolin (MP)

Lena Hallengren (S)

Margareta B Kjellin (M)

Barbro Westerholm (FP)

Anders W Jonsson (C)

Per Ramhorn (SD)

Eva Olofsson (V)

Debattreglerna:

  • Beräknad talartid är cirka 1 timme och 40 minuter.
  • Företrädaren för Miljöpartiet inleder och Kristdemokraterna företräds av statsrådet Maria Larsson (KD).
  • Det förekommer inga repliker.
Dölj faktaruta

Våra experter
Vår panel består av experter på seniorfrågor som seniorhälsa, pensioner & skatter, träning samt sex & relationer.

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2015 Senioren - När insidan räknas