Allt fler söker äldreomsorg igen
Foto: Getty Images
Nyheter | Stora behov

Allt fler söker äldreomsorg igen

Andelen äldre som flyttar in på äldreboende ökar. Likaså de som får hemtjänst för första gången.

Jan Arleij
Publicerad 2022-03-31

Det visar Socialstyrelsens nya lägesrapport för 2021. Därmed förstärks också kraven på mer och bättre utbildad personal med rätt kompetens, slår myndigheten fast.

– De senaste två åren har gjort det än mer tydligt att äldreomsorgen måste förstärkas, säger Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell i ett pressmeddelande.

Det är helt nödvändigt att kommuner och regioner arbetar hårdare med att förbättra kontinuitet, åstadkomma bättre tillgång till medicinsk kompetens och likvärdighet när det gäller kvalitet, menar generaldirektören.

– Detta arbete är nödvändigt både för att ta igen behov som fått stå tillbaka på grund av covid-19 och för att möta ökande behov av hälsa, vård och omsorg, säger Olivia Wigzell som också pekar på att en stor andel kommuner inte har tillräckligt många platser i särskilt boende.

Olivia Wigzell.

En följd av rädslan för att smittas och bli sjuk i covid-19 blev att betydligt färre personer än tidigare sökte äldreomsorg. Åter andra med äldreomsorg har drabbats när insatser har ställt in.

Under våren 2020 exempelvis skedde en 45-procentig minskning av äldre som fick hemtjänst för första gången.

Fler söker

Men en återhämtning har alltså skett. Inflyttningen på äldreboenden är till och med uppe på en högre nivå än före pandemin.

– Det är positivt att fler söker sig till äldreomsorgen igen, säger Michaela Prochazka som är samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen.

Varningar

Hon höjer dock två varningsflaggor när trycket nu ökar på kommunerna.

– De som låtit bli att söka hjälp under pandemin kan ha ett försämrat allmäntillstånd. Även det snabbt växande antalet äldre väntas innebära ökade behov av både vård och omsorg framöver, säger Michaela Prochazka (bilden).

Det behövs fler utbildade undersköterskor, men även sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, dietister och arbetsterapeuter.

Samtidigt visar Socialstyrelsens lägesrapport att antalet sjuksköterskor inom vård och omsorg för äldre minskade under åren före pandemin. Så även antalet specialistläkare i geriatrik.

Kompetenscentrum

Satsningar för att möta detta har dock gjorts under de senaste två åren, konstaterar Socialstyrelsen.

Bland annat Äldreomsorgslyftet, där myndigheten betalar ut statsbidrag för att höja kompetensen i äldreomsorgen.

Socialstyrelsen arbetar även med förberedelser inför att undersköterska blir en skyddad yrkestitel sommaren 2023.

I år ska man också inrätta ett nationellt kompetenscentrum för vård och omsorg för äldre.

Årlig rapport

Socialstyrelsen lämnar varje år lägesrapporter för olika områden inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

I lägesrapporten redovisar Socialstyrelsen tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg 65 år och äldre.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-03-31

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas