Rullatorn viktigaste hjälpmedlet
Foto: Getty Images
Nyheter | Hjälp

Rullatorn viktigaste hjälpmedlet

Regioner och kommuner är skyldiga att erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. Men hur ser det ut i verkligheten? Nu finns för första gången en tydlig statistik.

Jan Arleij
Publicerad 2022-01-24

Fler kvinnor än män får hjälpmedel förskrivna i Sverige. Det visar den nya kartläggningen från Socialstyrelsen.

I februari 2021 var det nästan 876 000 personer som hade fått ett hjälpmedel inom de största områdena, rörelse, kognition och kommunikation, varav 60 procent var kvinnor och 40 procent män.

Vanligaste hjälpmedlet var en rollator, visar de nya siffrorna som finns i rapporten ”Uppdrag statistik på hjälpmedelsområdet – slutrapport”.

Över 335 000 personer hade vid mättillfället fått en rollator, 66 procent var kvinnor och 34 procent män.

Andra vanliga hjälpmedel bland kvinnor var manuella vårdarmanövrerade rullstolar, gåstativ, separata ställbara rygg- och benstöd för sängar, gåbord, tyngdtäcken och kognitiva planeringshjälpmedel som personliga kalendrar och tidtabeller.

Bland män handlade det i större utsträckning om gåstolar, samtalsapparater, programvara för närkommunikation och lyftar.

Eldrivna rullstolar var också särskilt vanliga bland män. I gruppen 85 år eller äldre skrevs det ut 371 eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning per 100 000 kvinnor och hela 969 per 100 000 män.

Viktiga fakta

Det är alltså för första gången som Socialstyrelsen har samlat in statistik över personligt förskrivna hjälpmedel från hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler och ortopedtekniska avdelningar.

– Hjälpmedel kan förbättra livskvaliteten för personer med funktionsnedsättning på många sätt. Genom den här datainsamlingen får vi en bild av volymer och köns- och åldersfördelning för ett antal vanliga hjälpmedel, säger Almir Cehajic, enhetschef på Socialstyrelsen i ett pressmeddelande.

Pensionärsråd

Vitsen med den helt nya nationella statistiken är bland annat att ge ett underlag till regionernas och kommunernas utvecklingsarbete inom hjälpmedelsområdet, skriver myndigheten i rapporten.

Det kan även ge underlag för fördjupade analyser inom myndigheten men också för ”externa intressenter”.

Här kan exempelvis seniororganisationer och pensionärsråd få underlag till egna granskningar. Faktum är att variationerna över landet är stora.

När det gäller rullatorer har flest fått hjälp i Norrbotten, 4 958 per 100 000 invånare medan Östergötland hade lägst antal, 1 014 per 100 000 invånare.

Mest till seniorer

Det är framför allt äldre som får hjälpmedel, enligt Socialstyrelsen.

Totalt 71 procent av hjälpmedlen var förskrivna till personer från 65 år och uppåt, 23 procent gick till åldersgruppen 18-64 år medan de under 18 år svarade för 6 procent.

Betalar olika

Oftast tas inga avgifter ut, 56 procent av hjälpmedlen i kommunerna och 68 procent av hjälpmedlen i regionerna är utan kostnad för den enskilde.

De avgifter man får betala varierar alltså beroende på hjälpmedel och var i landet personen bor.

Nästan hälften av regionerna, totalt 9 av 21, tar till exempel ut en avgift för eldriven rullstol på mellan 100 och 1 150 kronor för personer över 18 år.

I kommunerna var det kostnadsfritt i över hälften av dem som svarat, motsvarande 103 stycken. I övriga kommuner varierade avgiften mellan 80 och 1 500 kronor.

Vanligaste hjälpmedlen – hela listan

Antal personer med hjälpmedel förskrivet ifrån Hjälpmedelscentraler i februari 2021:

Rullator, 335 428
Manuella tvåhjulsdrivna rullstolar, 113 900
Hörapparater, 90 496
Tyngdtäcken, 59 731
Manuella vårdarmanövrerade rullstolar, 47 679
Kalendrar och tidtabeller, 38 315
Ur och klockor, 34 575
Sängar och lösa sängbottnar, elektiskt reglerbara, 31 737
Gåstativ, 21 234
Separata ställbara rygg- och benstöd för
sängar, 21 194
Eldrivna rullstolar med elektronisk styrning, 11 774
Eldrivna rullstolar med manuell direktstyrning, 11 705
Gåbord, 11 030
Mobila lyftar för överflyttning av en sittande
person med hjälp av slingsäten, 10 135
Förstorande videosystem, 9 026
Stationära lyftar monterade på väggar, golv
eller i tak, 7 202
Utrustning för att spela in och återge ljud, 5 907
Samtalsapparater, 4 814
Programvara för närkommunikation, 4 364
Gåstolar, 1 576
Mobila lyftar för överflyttning av en stående
person, 1 372
Transtibiella proteser, 1 282
Läsmaskiner, 766
Röstförstärkare för personligt bruk, 731

Källa: Socialstyrelsen

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2022-01-24

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas