Kongress 2017 | Nyheter | Hjälpmedel

Hjälpmedel: Ojämlika priser ska bekämpas

SPF Seniorerna kommer att pressa landets kommuner att inte låta skillnader i utbud och avgifter för hjälpmedel bli för stora.

Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Men att gå SPF Seniorerna Dalarnas motion om att verka för att all batterikostnad för hörselhjälpmedel ska omfattas av högkostnadsskyddet ville varken förbundsstyrelsen eller kongressen ställa sig bakom.

Man hänvisar i svaret till motionären att det kommunala självstyret.

– Med andra ord får vissa skillnader mellan de olika kommunernas och regionernas verksamhet och avgifter anses acceptabla, skriver förbundsstyrelsen.

Läs mer

Den principiella frågan om skillnader mellan kommuners och landstings (regioners) verksamhet och avgifter – till exempel när det gäller utbud och kostnad för vaccinationer – berörs i det nya till vård- och omsorgspolitiska programmet.

Dölj faktaruta

Samtidigt anser förbundsstyrelsen att det ”Principiellt kan ifrågasättas hur stora skillnader som kan tolereras”.

– Ska möjligheten att använda ett visst hjälpmedel vara beroende av i vilket landsting/region som användaren bor och om den enskilde har ekonomisk möjlighet att använda sig av möjligheten?

Påverka SKL

Kongressen beslutade att avslå motionen men att organisationen ska verka för att Sveriges kommuner och landsting (SKL) ska ”säkerställa att skillnaderna i utbud och avgifter för hjälpmedel inte är orimligt stora”.

Motionen

Motionen hänvisade till att kostnaden för ett batteri till hörselhjälpmedel varierar med en genomsnittskostnad på cirka tio kronor per batteri. Ett batteri räcker cirka två veckor. Många har dessutom nedsatt hörsel på båda öronen.

Dölj faktaruta
Jan Arleij
Publicerad 2017-06-15

Kontakta Redaktionen

Tidningen Senioren
Besöksadress: Hantverkargatan 25 B, 6 tr Stockholm
Postadress: Box 22574 104 22 Stockholm

Frågor om webbplatsen: webben@senioren.se

Senioren är

en medlemstidning för SPF Seniorerna.
Chefredaktör och ansvarig utgivare är Kristina Adolfsson.
©2024 Senioren - När insidan räknas